Czy wiesz, że od 1925 r. służbę w Policji Państwowej mogły pełnić kobiety?

Data publikacji: 31.07.2020

Od 1925 r. służbę w Policji Państwowej mogły pełnić kobiety. Oprócz odpowiedniego stanu cywilnego – panna lub bezdzietna wdowa, wieku – od 25 do 40 lat, sprawności fizycznej i wykształcenia - co najmniej 4 klasy szkoły średniej lub 7 oddziałów szkoły powszechnej, wymagano od nich dodatkowo m.in. znajomości języków obcych, świadectwa moralności i podpisania zobowiązania, że przez pierwsze 10 lat służby nie wyjdą za mąż.

Do pierwszego kursu dla kobiet zakwalifikowano 30 dziewcząt, a po jego odbyciu polskie policjantki zostały skierowane do służby w Warszawie i Łodzi. Zajmowały się walką z handlem ludźmi, nierządem, sutenerstwem,  włóczęgostwem i przestępczością nieletnich. Polska Policja kobieca, na czele z jej organizatorką kom. Stanisławą Filipiną Paleolog, była uznawana za jedną z najlepszych w tym czasie.

Fragment uroczystej wypowiedzi generalnego inspektora dra Jarosława Szymczyka - Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lipca 2020 roku z okazji Święta Policji:

W tym roku przypada zatem niezwykły jubileusz dla Pań, które służą i pracują w polskiej Policji, bo to właśnie 95 lat temu utworzono Policję Kobiecą. Wówczas Pań wstąpiło do służby zaledwie 30, dziś policyjne mundury nosi ponad 16 tysięcy kobiet i praktycznie nie ma takiego obszaru funkcjonowania polskiej Policji, w którym nie spotkalibyśmy Pań, ale też jeszcze większą rzeszę stanowią Panie Pracownice polskiej Policji - ponad 18 tysięcy: - Nieoceniona, często niezauważalna praca pracowników cywilnych, zdecydowanej większości Pań, ale jakże ważna, jakże istotna, jakże potrzebna”.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl