Uroczyste obchody Święta Policji w CBŚP

Data publikacji: 28.07.2020

Policjanci i pracownicy CBŚP obchodzili dzisiaj święto upamiętniające rocznicę powołania Policji Państwowej. W tym roku przypada także 20. rocznica powstania CBŚP, co jest niewątpliwą okazją do wielu wspomnień. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Uroczystości w ramach obchodów policyjnego święta w Centralnym Biurze Śledczym Policji rozpoczęły się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi, przez dowódcę uroczystości nadkom. Radosława Gosa. Następnie podniesiono flagę na maszt przy dźwiękach Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej odegranego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji.

Chwilę potem nadszedł czas na wspomnienie policjantów, którzy „odeszli na wieczną służbę”. W zadumę wprowadził zgromadzonych gości trębacz grając „Śpij kolego”.

Następnie komendant CBŚP, nadinsp. Paweł Półtorzycki powitał wszystkich zgromadzonych na zbiórce mówiąc, że: „Dzisiejsza uroczystość to dla mnie radość z dwóch powodów. Oczywiście dlatego, że jak co roku możemy obchodzić święto naszej formacji - polskiej Policji. Drugim powodem, wyjątkowym dla nas wszystkich jest wypadająca właśnie w tym roku 20. rocznica utworzenia Centralnego Biura Śledczego. Wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju formacji, która powstała z myślą o zwalczaniu zorganizowanej przestępczości na terenie naszego kraju. Przez 20 lat funkcjonowania siłą, gwarantem skuteczności CBŚ KGP i CBŚP zawsze byli ludzie. Sukcesy, które przez ten czas odnieśliśmy nie byłyby możliwe bez zaangażowania, poświęcenia i ogromnej determinacji tysięcy policjantów i pracowników cywilnych realizujących z oddaniem swoje obowiązki. Powodem do dumy dla nas wszystkich jest zdecydowana i skuteczna walka z przestępczością zorganizowaną.” W swoim przemówieniu komendant podkreślił także, że „... m.in. doświadczenie i skuteczność stawia nas w roli partnera dla większości najlepszych służb na terenie Europy i świata ... Niejeden raz mieliśmy okazję obserwować zaskoczenie na twarzach bandytów, kiedy w odległym od Polski kraju podczas zatrzymania oglądali emblemat Centralnego Biura Śledczego Policji”.

W tym roku przypada 95. jubileusz powołania policji kobiecej, w związku z tym nadinsp. Paweł Półtorzycki szczególne słowa skierował do Pań, policjantek i pracownic CBŚP, dziękując za ogrom pracy, fachowość, poświęcenie i zaangażowanie.

Pan komendant złożył także gratulacje odznaczonym i awansowanym. Swoją przemowę nadinsp. Paweł Półtorzycki zakończył życzeniami kolejnego spokojnego, zdrowego i szczęśliwego zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym roku.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń państwowych i resortowych. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak udekorował wyróżnionych Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami za Zasługi dla Policji oraz Odznaką "Zasłużony Policjant". Panu generałowi towarzyszył Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki. Medale za zasługi dla Policji otrzymali przedstawiciele: prokuratury, Ministerstwa Finansów, emerytowani i czynni funkcjonariusze CBŚP oraz oficer łącznikowy ds. fiskalnych brytyjskiej Służby Celnej.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak swoją przemowę rozpoczął od przypomnienia, że „20 lat temu, 15 kwietnia 2000 roku powołano do życia Centralne Biuro Śledcze, jego głównym zadaniem miała być walka z najpoważniejszą przestępczością. Od początku istnienia CBŚ odnosiło ogromne sukcesy w walce z przestępczością zorganizowaną”.  Nadinsp. Dariusz Augustyniak podkreślił, że „służba i praca w CBŚP niesie ze sobą wiele nie tylko satysfakcji, ale również wymaga  poświęceń, które wiążą się z ryzykiem utraty zdrowia i życia ... CBŚP to marka o najwyższej jakości”. I Zastępca KGP podziękował policjantom i pracownikom za codzienną pracę, pogratulował odznaczonym i awansowanym. Przypomniał, że w sobotę Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała. Gratulując przy tym nadinsp. Pawłowi Półtorzyckiemu, podkreślił, że ten sukces był możliwy także dzięki pracy policjantów i pracowników Biura.

Z okazji Święta Policji oraz 20. rocznicy powstania CBŚP, nadinsp. Dariusz Augustyniak złożył życzenia policjantom i pracownikom Biura „zdrowia, szczęścia oraz pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym…”

Uroczyste obchody w CBŚP 101. rocznicy powołania Policji Państwowej w roku jubileuszowym 20-lecia powstania Biura zakończyła defilada w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Policji ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 41.28 MB)