Nowy anglojęzyczny serwis policyjny

Data publikacji: 27.07.2020

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP ma przyjemność oddać do użytku nowy anglojęzyczny serwis policyjny utworzony we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej KGP. Ideą przyświecającą niniejszemu projektowi było zaoferowanie osobom nie posługującym się językiem polskim, przebywającym lub planującym wizytę w naszym kraju, wszechstronnych i praktycznych informacji związanych z polską Policją oraz merytorycznego wsparcia informacyjnego w okolicznościach dyktowanych przez codzienne życie.

Naszą intencją jest również, aby Serwis stał się formą swoistej medialnej komunikacji z partnerami zagranicznymi, którzy dzięki regularnym aktualizacjom zamieszczonych treści uzyskają dostęp do panoramy najważniejszych aktywności zagranicznych polskiej Policji oraz innych informacji związanych z naszą formacją.

Pomimo ograniczeń w przemieszczeniu się wywołanych zagrożeniem epidemicznym spowodowanym wirusem SARS-COV-2 Polska pozostaje krajem otwartych granic, chętnie odwiedzanym przez obcokrajowców. Praktyka codziennej służby dobitnie pokazuje, że osoby odwiedzające nasz kraj tak w celach turystycznych, jak i służbowych lub osobistych potrzebują naszej ochrony i wsparcia. Jak każdy z nas są świadkami przestępstw, niestety także ich ofiarami. Są użytkownikami ruchu drogowego, mogą być legitymowane, bywają również sprawcami wykroczeń i czynów zabronionych. Nie sposób wymienić okoliczności, w jakich w jednej chwili ktoś może potrzebować naszej pomocy.

Polska Policja realizując maksymę „Służyć i Chronić” odnosi ją do każdej osoby bez względu na język, kolor skóry i poglądy w trosce o bezpieczeństwo i poszanowanie porządku prawnego, tak aby każdy mógł się czuć w naszym kraju jak we własnym domu. Stąd „About Polish Police” ma ambicję być przede wszystkim platformą wsparcia dla osób z zagranicy. To jednak także serwis o samej Policji, mówiący o tym kim jesteśmy i w jaki sposób działamy na arenie międzynarodowej.

„About Polish Police” podzielony został na sekcje tematyczne:

  • About us- informacje ogólne o polskiej Policji
  • Heads of the Polish Police - biogramy Kierownictwa Policji
  • International Cooperation - informacje ogólne o współpracy międzynarodowej Policji
  • For Foreigners - informacje dla obcokrajowców znajdujących się na terenie Polski
  • News - przegląd informacyjny dokumentujący wydarzenia z udziałem partnerów zagranicznych

Pragniemy stale rozwijać nasz serwis aktualizując go o nowe treści. Jesteśmy też otwarci na uwagi naszych czytelników, bo to oni są dla nas najważniejsi. Wszelkie uwagi co do formy i treści bierzemy sobie do serca, wychodzimy bowiem z założenia, że miarą wartości naszej pracy jest Państwa zadowolenie oraz to czy i w jakim stopniu efekty naszych starań stanowią realne wsparcie i praktyczną pomoc dla tych, którym "About Polish Police” jest dedykowany.

Serwis dostępny jest na stronie internetowej Policji (policja.pl) lub bezpośrednio pod linkiem: https://info.policja.pl/ine/. Uwagi kierować można na adres mailowy: bmwp.kgp@policja.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z witryną.

(BMWP KGP)