Centralne Obchody Święta Policji 2020

Data publikacji: 25.07.2020

W sobotę 25 lipca br. na placu przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie odbyły się główne uroczystości upamiętniające 101. rocznicę powołania Policji Państwowej. W Święcie Policji uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda.

Tegoroczne obchody Święta Policji z uwagi na pandemię koronawirusa miały okrojony charakter i zawężoną liczbę uczestników. Nie odbyła się na przykład tradycyjna promocja oficerska absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Podczas uroczystości konieczne były maseczki i rękawiczki.

Policyjną ceremonię zaszczycił obecnością Prezydent RP Andrzej Duda. Obecni byli także: wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot, ordynariusz polowy Wojska Polskiego, a jednocześnie delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. ks. bp Józef Guzdek, naczelny kapelan Policji, a równocześnie kapelan Ośrodka Duszpasterskiego Komendy Głównej Policji ks. Jan Kot, naczelny prawosławny kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot, a także kadra kierownicza Policji, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji oraz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, która nie mogła przybyć na uroczystości, złożyła na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka wyrazy podziękowania za zaproszenie oraz życzenia i pozdrowienia dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Mazurka Dąbrowskiego zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Policji, a Pieśń Legionów Polskich we Włoszech zaśpiewała Kompania Reprezentacyjna Policji. Po hymnie i podniesieniu flagi państwowej na maszt głos zabrał gospodarz uroczystości, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. – Dokładnie rok temu obchodziliśmy niezwykły jubileusz naszej formacji, setną rocznicę utworzenia Policji Państwowej - zwrócił się do zebranych generał Jarosław Szymczyk. - Odbyły się wtedy piękne uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i myślę, że wtedy też liczyliśmy na to, że za rok w tak szerokim gronie będziemy mogli znów się spotkać. Niestety pandemia koronawirusa zmieniła bardzo wiele w życiu nas wszystkich i nasze obchody nie mogły odbyć się na pl. Piłsudskiego.

Komendant Główny Policji przypomniał przypadające w tym roku rocznice, obchodzone w naszej formacji, w tym m.in.: 95. jubileusz powołania policji kobiecej, 30. rocznicę uchwalenia Ustawy o Policji, dwudziestolecie istnienia Centralnego Biura Śledczego Policji, setną rocznicę powstania Komisariatu Rzecznego w Warszawie, który był pierwszą tego typu jednostką w Policji Państwowej, jubileusze szkół policyjnych oraz związków zawodowych.

- Po przemianach ustrojowych polska Policja zastąpiła miejsce Milicji Obywatelskiej – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk nawiązując do trzydziestolecia funkcjonowania obecnej formacji. – Zmieniło się wszystko: struktury, stan etatowy, nasze wyposażenie, obiekty. Największa jest jednak zmiana mentalności i podejścia polskich policjantów do służby. Zmiana mentalności na zasadzie przejścia od sformułowania „panie władzo” do „policjant, który mi pomógł”, przejścia od sformułowania „panie władzo” do „pomagamy i chronimy”.

Podczas uroczystości sześciu wyższych oficerów Policji otrzymało szlify generalskie. Nominacje na stopień nadinspektora wręczył Prezydent RP Andrzej Duda, a szable generalskie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Sześciu nowych generałów Policji to: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Szymański, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion.

Przedstawiciele wyróżnionych policjantów i pracowników Policji zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami państwowymi oraz odznakami resortowymi. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele NSZZ policjantów.

Z kolei przed trybunę honorową wystąpili laureaci 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł” organizowanego pod patronatem Komendanta Głównego Policji przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Wśród tegorocznych zwycięzców znaleźli się dzielnicowi: st. sierż. Anna Baran z KP II, podległego pod KMP w Zielonej Górze (garnizon lubuski), asp. Marcin Kowalcze z KPP w Oświęcimiu (garnizon małopolski), mł. asp. Włodzimierz Starynowicz z KPP w Pile (garnizon wielkopolski), mł. asp. Tomasz Staszewski z KP w Aleksandrowie Łódzkim (garnizon łódzki) i mł. asp. Dawid Superczyński z KPP w Żninie (garnizon kujawsko-pomorski). Statuetki laureatom wręczyła Maja Kuźmicz z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a listy gratulacyjne Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Gratulacje wyróżnionym złożyli Prezydent RP Andrzej Duda i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.

- Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę ważną dla mnie doroczną uroczystość – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda, przypominając przypadające w tym roku rocznice. – Najważniejsze są jednak efekty Państwa służby. Tym efektem jest zadowolenie obywateli, tym efektem jest zaufanie, jakim Policja jest darzona, tym efektem jest ocena pracy Policji; co bardzo mocno chcę podkreślić – najwyższa w historii. Ponad 80 proc. obywateli uważa, że Policja dobrze realizuje swoje zadania. Ponad 71 proc. obywateli darzy zaufaniem naszą Policję. Z całego serca gratuluję. To jest wspaniały wynik. A gratuluję, bo jest on efektem tego, w jaki sposób Panie i Panowie wykonujecie swoją służbę dla obywateli, dla ojczyzny. Jestem za to ogromnie wdzięczny.

Prezydent Andrzej Duda podziękował za zaangażowanie Policji w czasie walki z pandemią koronawirusa. Nawiązując do poprawy warunków służby w nowych i modernizowanych jednostkach prezydent Andrzej Duda przypomniał uchwaloną dzień wcześniej ustawę, zapewniającą świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy zdecydują się na dłuższe pozostawanie w służbie.

Do wysokich ocen Policji nawiązał w swoim wystąpieniu także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. – To zwykli obywatele w tych badaniach, w tych sondażach okazują tak daleko idące zaufanie, doceniają wasze zaangażowanie w służbę, wasz niezwykły profesjonalizm i waszą niezawodność – powiedział szef MSWiA. – I właśnie opinie zwykłego obywatela są dla nas najważniejszym punktem odniesienia do oceny pracy Policji. Wspaniale szanowni funkcjonariusze, że obywatele tak bardzo cenią waszą pracę. Za ten ogromny wysiłek, jaki wkładacie na co dzień, za tę ciężką służbę, ryzykowną służbę składam wam ogromne podziękowanie. Chcę was zapewnić jako minister spraw wewnętrznych, że konsekwentnie będę działał na rzecz poprawy sytuacji prawnej funkcjonariuszy, na rzecz nowych instrumentów prawnych, które będą dawały jeszcze większą skuteczność w waszym działaniu.

Minister Mariusz Kamiński podkreślił wagę przyjętej dzień wcześniej przez Sejm RP ustawy, zapewniającej świadczenia motywacyjne dla najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mimo wypracowanej emerytury mundurowej zdecydują się na dalszą służbę. – Wasza wiedza, wasza kompetencja jest niezbędna polskiej Policji – powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. – Jesteście potrzebni nie tylko Policji. Jesteście potrzebni obywatelom. Pan Minister podziękował również za wsparcie NSZZ policjantów.

Uroczystość zakończyła defilada Kompani Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Po ceremonii komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. Iwona Klonowska przekazała na ręce przewodniczącego Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. w st. spocz. Władysława Padło oraz wiceprezes Zarządu Fundacji mł. insp. Barbary Żebrowskiej czek na kwotę blisko 9 tys. zł, zebraną podczas II Biegu Charytatywnego na rzecz Fundacji, który w tym roku z racji pandemii koronawirusa odbywał się korespondencyjnie.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski, film: Piotr Maciejczak / Miesięcznik „Policja 997”

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.95 MB)