Ślubowanie nowo przyjętych policjantek i policjantów

Data publikacji: 23.07.2020

Dzisiaj o godzinie 12.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 34 nowych policjantek i policjantów przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasilili kolejni funkcjonariusze. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi 34 nowych policjantek i policjantów. Dziś, 23 lipca 2020 roku słowa roty ślubowania wypowiedzieli stojąc na baczność. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 12.00 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjantkom i policjantom akty ślubowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski. Po zakończeniu szkolenia podstawowego nowo przyjęci funkcjonariusze zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

(KWP we Wrocławiu / kp)