Spotkanie wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej z policjantkami

Data publikacji: 22.07.2020

W tym roku przypada 95. rocznica powołania Policji Kobiecej. Z tej okazji wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska spotkała się z przedstawicielkami funkcjonariuszek Policji w kancelarii Sejmu RP. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne obchody tej rocznicy, jak i uroczystości święta Policji są obchodzone skromniej, niż w minionych latach. Takie spotkanie jest okazją do podkreślenia szczególnej roli kobiet w policyjnych szeregach.

logo 95 lat kobiet w Policji

Decyzja o utworzeniu pierwszego w historii Polski oddziału Policji Kobiecej zapadła 26 lutego 1925 roku. Od tamtej chwili minęło już 95 lat. Dziś widok kobiety w policyjnym mundurze nikogo nie dziwi. Nasze panie wykonują zadania we wszystkich rodzajach służb: prewencyjnej, śledczej, kryminalnej, sądowej, wspomagającej, spraw wewnętrznych oraz kontrterrorystycznej: uczą technik interwencji czy strzelania, patrolują ulice, czuwają nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, pracują w laboratoriach kryminalistycznych, wykładają w szkołach Policji, prowadzą prelekcje dla uczniów, a także są dzielnicowymi, dochodzeniowcami, przewodniczkami psów służbowych czy jeźdźcami konnymi. Pełnią służbę na wszystkich stanowiskach, od korpusu szeregowych po korpus oficerów Policji. Ale 95 lat temu przyjęcie kobiet do Policji Państwowej było swoistą rewolucją obyczajową. Początek XX wieku na całym świecie zapisał się w historii jako okres emancypacji kobiet i ich walki o równe traktowanie, z przyznaniem praw wyborczych włącznie. Polska była w czołówce państw, które uznały równość kobiet, czego przykładem było m.in. zorganizowanie pierwszego oddziału Policji Kobiecej.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział w jednym z przemówień: (...) Jeszcze wczoraj, przeglądając materiały, zastanawiałem się, czy w 1925 roku pierwsze 30 przyjętych do służby policjantek mogło spodziewać się, że za 95 lat w Policji służyć będzie ponad 16 tys. pań, a kolejne 18 tys. pracować będzie na stanowiskach cywilnych? Czy przyszło im do głowy, że w 2015 roku kobieta zostanie generałem Policji, a dwa lata później pierwsza z pań będzie zastępcą Komendanta Głównego Policji? (…) I życzę Wam, abyśmy w jakiejś nieodległej perspektywie czasowej doczekali tego momentu, kiedy kobieta stanie na czele polskiej Policji – podsumował.

Uroczystości rocznicowe utworzenia pierwszego w historii Polski oddziału Policji Kobiecej celebrowane będą przez cały rok.

(mw / wykorzystano fragmenty materiałów z miesięcznika Policja 997/ foto: kancelaria Sejmu RP)