Nowi funkcjonariusze w naszych szeregach

Data publikacji: 21.07.2020

Dziś 36 nowych policjantów zasiliło szeregi garnizonu świętokrzyskiego. Nowi funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak. Teraz nowo przyjętych mundurowych czeka sześciomiesięczny kurs, po którym rozpoczną służbę w poszczególnych jednostkach w województwie świętokrzyskim.

Dzisiaj na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Kielcach odbyło się ślubowanie nowo przyjętych 36 funkcjonariuszy Policji. W tej grupie znalazło się 31 mężczyzn oraz  5 kobiet. To oni z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Pawła Dzierżaka odebrali legitymacje  służbowe.

W uroczystości wziął udział m.in. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Jarosław Tokarczyk, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Andrzej Patrzałek oraz mł. insp. dr Agata Malasińska – Nagórny, kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji oraz Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Kielcach ks. ppłk. Grzegorz Kamiński. Podczas przemówienia nadinsp. Paweł Dzierżak złożył nowym funkcjonariuszom gratulacje i życzył sukcesów w przyszłej służbie. Do nowych mundurowych zwrócił się także Wojewoda Świętokrzyski, który również gratulował adeptom oraz podkreślił jak ważną rolę w naszym społeczeństwie odgrywają policjanci.

Przypominamy, że osoby zainteresowane podjęciem do służby w Policji powinny osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach znajdującej się przy ul. Seminaryjskiej 12. Przyjmowanie dokumentów obywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokój nr 15.

Kandydat do służby w Policji musi spełniać następujące warunki:

- posiadać polskie obywatelstwo,

- posiadać nieposzlakowaną opinię,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystać z pełni praw publicznych,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach