NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI

Data publikacji: 21.07.2020

Nowo przyjęci policjanci ślubowali „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od 8 funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc.

Dziś, w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc wraz z Zastępcą młodszym inspektorem Jackiem Tarnowskim oraz kadra kierownicza Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego oraz Naczelnik Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KWP w Białymstoku. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc. Słowa roty wypowiedziało 8 policjantów, którzy wcześniej sprostali wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Funkcjonariusze ślubowali m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. W naborze lipcowym, do służby w garnizonie podlaskim przyjęto ogółem 28 policjantów.