WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Data publikacji: 21.07.2020

Dzisiaj prawie 6 tysięczny garnizon pomorski obchodzi swoje święto. W Gdańsku, na terenie Komisariatu Wodnego Policji odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczeń państwowych i resortowych dla policjantów i pracowników cywilnych Policji. Ceremonii przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński.

21 lipca br. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zorganizowała uroczyste obchody Święta Policji, które rozpoczęły się Mszą o godz. 9.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, koncelebrowaną przez Biskupa Pomocniczego Gdańskiego – Jego Ekscelencję Zbigniewa Zielińskiego. Podczas nabożeństwa zbierane były datki z przeznaczeniem dla podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach. W Mszy św. zgodnie z ceremoniałem policyjnym udział wzięli pomorscy funkcjonariusze z kadrą kierowniczą na czele.

Po Mszy złożono kwiaty pod znajdującą się w bazylice tablicą pamiątkową poświęconą byłym i obecnym policjantom województwa pomorskiego.

Akademia rozpoczęła się o godz. 11.00, na placu przy Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo ponieważ w tym roku 100-lecie obchodzi Policja Rzeczna. Warto podkreślić, że tegorocznym obchodom towarzyszy także jubileusz 95. rocznicy utworzenia Policji Kobiecej.

Podczas apelu na placu kilkudziesięciu policjantów otrzymało awanse w stopniach służbowych oraz wyróżnienia w postaci odznaczeń państwowych i resortowych tj. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant”.

Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, współpracujących służb oraz instytucji. Funkcję gospodarza ceremonii pełnił Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński.

Odczytano życzenia skierowane do pomorskich policjantów w listach od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz od Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka. Minister SWiA podkreślił profesjonalizm działań policjantów podczas walki z pandemią COVID-19. Natomiast Komendant Główny Policji wyraził dumę, że może dowodzić tak profesjonalną formacją, której funkcjonariusze wiedzą, że bycie policjantem to nie tylko trudny i odpowiedzialny zawód, ale przede wszystkim zaszczyt i zobowiązanie.

Uroczystości towarzyszył pokaz policyjnego sprzętu naszych wodniaków – wystawiono  łódź wykorzystywaną w codziennej służbie policjantów strzegących bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach przybrzeżno-morskich Zatoki Gdańskiej oraz wodach śródlądowych, rzekach i kanałach. Można było zobaczyć także pojazd do zadań specjalnych Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku – opancerzonego TURa VI.