Szef Oddziału DEA w Polsce uhonorowany medalem za zasługi dla Policji

Data publikacji: 01.07.2020

1 lipca 2020 roku w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość wręczenia Brązowego Medalu za Zasługi dla Policji Panu Jasonowi Schumacherowi, szefowi polskiego oddziału DEA przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Uhonorowany oddał liczne zasługi na polu budowania partnerskich więzi współpracy z polską Policją, przyczyniając się do jej sukcesów w walce ze zorganizowaną przestępczością narkotykową.

Reprezentując Amerykański Urząd ds. Walki z Handlem Narkotykami (Drug Enforcement Administation-DEA), Pan Jason Schumacher systematycznie wspierał polskich funkcjonariuszy w ich działaniach wymierzonych w przestępczość narkotykową. Wielopłaszczyznowa współpraca Policji z DEA znajdowała swój wyraz we wspólnie podejmowanych przedsięwzięciach, przyczyniając sięBrązowy Medal za Zasługi dla Policji, który otrzymał Pan Jason Schumacher, szef polskiego oddziału DEA przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie do sukcesów o globalnym wymiarze i znaczeniu. Osobiste zaangażowanie agenta Schumachera, jego wiedza i doświadczenie otwierały przed polskimi policjantami perspektywy współpracy międzynarodowej z ich zagranicznymi odpowiednikami, a przedsięwzięte i realizowane w kooperacji projekty przyczyniały się do budowania pozytywnego wizerunku polskiej Policji w oczach zagranicznych partnerów.

Oprócz działań typowo operacyjnych, z inicjatywy Jasona Schumachera, przedstawiciele Policji mieli okazję bezpośredniego zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami DEA w walce z przestępczością narkotykową. Agent Schumacher osobiście towarzyszył delegacji polskiej Policji podczas tegorocznej wizyty w Centrali DEA w Quantico, gdzie zaprezentowane zostały współczesne techniki szkoleń agentów DEA oraz najnowszy know-how technologiczny Agencji.

Podczas dzisiejszej uroczystości Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Kamil Bracha odznaczył agenta Jasona Schumachera. W swoim przemówieniu Zastępca Komendanta Głównego podkreślił liczne zasługi wyróżnionego dla budowania więzi współpracy z Policją, podziękował za wspólne przedsięwzięcia oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych w związku z nowymi wyzwaniami Jasona Schumachera w Centrali DEA w Waszyngtonie.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie nominowanemu pamiątkowej statuetki, symbolizującej energię i dynamikę ognia. W tej szczególnej uroczystości udział wzięli także Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki oraz Dyrektorzy wybranych Biur KGP, w tym Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak, Biura Kryminalnego insp. Grzegorz Napiórkowski oraz Biura dw. z Cyberprzestępczością insp. Mariusz Lenczewski.

Z dniem 10 maja 2020 roku agent Jason Schumacher zakończył swoją misję w Polsce.

Medal za Zasługi dla Policji nadawany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji m.in. na wniosek Komendanta Głównego Policji. Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę Medalu i legitymację potwierdzającą jego nadanie. Medal jest przyznawany przede wszystkim osobom cywilnym jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, jak również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw.

(BMWP KGP/ foto: M. Krupa Gabinet KGP/ mw)