Data publikacji: 30.09.2010

Narada służbowa kadry kierowniczej pionu policyjnej łączności i informatyki trwa w auli słupskiej Szkoły Policji. W naradzie uczestniczą przedstawiciele Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich a także zaproszeni goście z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dziś, w pierwszym dniu obrad, przewidziano wystąpienia zaproszonych gości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz prezentacje przedstawicieli komórek organizacyjnych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi zagadnienia związane ze strategią rozwoju policyjnej teleinformatyki w latach 2011-14 a także współpraca jednostek Policji w zakresie uruchomienia Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112. Mowa będzie również o planowanych działaniach związanych z polską prezydencją w Unii Europejskiej.

Podczas inauguracji narady wszystkich obecnych w auli przywitał komendant słupskiej Szkoły Policji insp. Jacenty Bąkiewicz, który życzył owocnych obrad a także skorzystania w trakcie pobytu z możliwości zapoznania się z obiektami i działalnością najstarszej Szkoły Policji w Polce.

Jutro, w drugim dniu obrad, przewidziane są wystąpienia przedstawicieli Komend Wojewódzkich Policji, w których realizowane są przedsięwzięcia teleinformatyczne.