98. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenia Policji Województwa Śląskiego

Data publikacji: 17.06.2020

Mija 98. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Z tej okazji Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński oraz delegacja Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., na czele z Prezes Teresą Bracką i Przewodniczącym Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia mł. insp. Michałem Pudło złożyli kwiaty przed Grobem Policjanta Polskiego. W ten sposób upamiętnili szczególne chwile w historii Policji oraz naszego regionu.

Dzisiaj przed Grobem Policjanta Polskiego - Miejscem Pamięci Narodowej znajdującym się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach upamiętniono  98. rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński oraz delegacja Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., na czele z Prezes Teresą Bracką i Przewodniczącym Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia mł. insp. Michałem Pudło, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19, złożyli kwiaty i oddali hołd poległym policjantom Policji Województwa Śląskiego, służącym w okresie II RP oraz zamordowanych przez okupantów z okresu II wojny światowej.

Przy Grobie Policjanta Polskiego została wystawiona warta honorowa przez Oddział Prewencji Policji w Katowicach, a trębacz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odegrał melodię – „Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie”.

Policja Województwa Śląskiego - formacja odpowiedzialna za zachowanie ładu i porządku na terenie autonomicznego Województwa Śląskiego      w okresie międzywojennym, powołanej rozporządzeniem Wojewody Śląskiego w dniu 17 czerwca 1922 r. Rozporządzenie zostało zatwierdzone ustawą Sejmu Śląskiego z 2 marca 1923 roku.  W myśl tego aktu, śląska Policja była podporządkowana Wojewodzie Śląskiemu oraz Sejmowi Śląskiemu. Formacja była całkowicie niezależna od Policji Państwowej, z własnym zawieszeniem prawnym, umundurowaniem, szkoleniem, zasadami naboru kandydatów do służby.

W jej skład wchodziło 60 oficerów, w tym 8 w służbie śledczej oraz 2245 szeregowych, w tym 216 w służbie śledczej oraz 88 w jednostkach konnych. Policja Województwa Śląskiego, to druga obok Policji Państwowej, formacja sił porządkowych II Rzeczypospolitej Polskiej. 

W obronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa śląskiego w latach 1922 – 1939, w czasie wykonywania obowiązków służbowych, poległo 23 policjantów a 627 zostało rannych    i kontuzjowanych w związku ze służbą.

Agresja III Rzeszy Niemieckiej na Polskę 1 września 1939 roku rozpoczęła II wojnę światową i zburzyła budowany z takim mozołem istniejący ład i porządek ówczesnej Polski, jak i świata. W tym momencie brutalnie została przerwana historia Policji Województwa Śląskiego.

Wielu śląskich policjantów stało się ofiarami terroru niemieckich nazistów  i sowieckich komunistów. Z kolei w latach powojennych nie było już mowy o autonomii i Policji Województwa Śląskiego a o jej policjantach milczano, chcąc ich wymazać z pamięci historycznej Polaków.