Medale za misję w Kosowie

Data publikacji: 12.06.2020

Na terenie bazy Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowskiej Mitrowicy 09.06.2020 r. miało miejsce uroczyste wręczenie medali za służbę na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i utrzymania pokoju w Europie, funkcjonariuszom Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności (EULEX) w Kosowie.

Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w ceremonii mogło wziąć udział jedynie kilku zaproszonych gości, w tym Szef Misji EULEX w Kosowie Pan Lars-Gunnar Wigemark. Obecni byli także Zastępca Szefa Misji EULEX insp. Cezary Luba, Szef Bezpieczeństwa Misji Kevin Martin oraz pozostali członkowie Polskiego Kontyngentu Policyjnego. Podczas uroczystości medalami odznaczono 67 funkcjonariuszy XXX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, którzy po raz pierwszy brali udział w misji pod auspicjami Unii Europejskiej.

Policjanci tej zmiany pełnią służbę w Kosowie od września 2019 r. Funkcjonariusze jednostki wykonując zadania wynikające z mandatu misji EULEX, jako drugi odpowiedzialny podmiot po kosowskiej Policji, a przed siłami wojskowymi KFOR, podejmują działania adekwatne do zagrożeń występujących w Kosowie. Polska jednostka jest zobowiązana do utrzymywania zdolności związanych z kontrolą tłumu i przeciwdziałania zamieszkom, a także do podejmowania działań jako grupa do zadań specjalnych przy wykorzystaniu specjalistycznego uzbrojenia i taktyki pododdziałów SWAT. Funkcjonariusze JSPP oprócz wykonywania zadań mandatowych wielokrotnie aktywnie uczestniczyli także w wielu charytatywnych inicjatywach organizowanych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. w akcjach oddawania krwi zarówno na potrzeby społeczności albańskiej, jak i serbskiej.

Misje pokojowe i operacje policyjne organizowane są w regionach, w których konflikty trwają lub są zakończone, a interwencja społeczności międzynarodowej ma pomóc w przywracaniu ładu i porządku prawnego zgodnie z demokratycznymi standardami. Są one organizowane pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej
(w ramach unijnych operacji zarządzania kryzysowego). Polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych od 28 lat tj. od 1992 r., kiedy to pierwszy polski kontyngent policyjny został skierowany do pełnienia służby pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych do będącej w stanie wojny Jugosławii.

Na terenie Kosowa Polski Kontyngent Policyjny funkcjonuje od 2000 r. W latach 2000 – 2008 pełnił służbę w ramach misji ONZ UNMiK, natomiast od 2008 r. Kontyngent pełni służbę w ramiach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX Kosowo.

(BMWP KGP)