Narada kierownictwa Policji w Legionowie

Data publikacji: 25.09.2010

Podczas narady kadry kierowniczej Policji, która odbyła się 23 września br. w CSP w Legionowie, Komendant Główny Policji wręczył Krzyże Zasługi za Dzielność 17 policyjnym lotnikom, których Prezydent Bronisław Komorowski uhonorował za akcje podczas tegorocznych powodzi. Gen. insp. Andrzej Matejuk poinformował też o zmianach kadrowych w Komendzie Głównej Policji.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 17 policyjnych lotników zostało uhonorowanych Krzyżem Zasługi za Dzielność. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadał odznaczenia za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia podczas tegorocznej powodzi. Krzyże Zasługi, w imieniu Prezydenta, wręczył lotnikom Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. Gratulując wyróżnionym policjantom podkreślił, że ich działania to wzór do naśladowania dla wszystkich formacji biorących udział w akcji powodziowej. W uroczystości udział wzięli komendanci wojewódzcy oraz dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji.
 
Więcej informacji: 
 
W trakcie spotkania Komendant Główny Policji przestawił nowego Dyrektora Gabinetu KGP – podinsp. Marka Walczaka, dotychczasowego Zastępcę Dyrektora Biura Prewencji KGP. Komendant podziękował kom. dr Sławomirowi Weremiukowi – Zastępcy Dyrektora Gabinetu KGP za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków na stanowisku Dyrektora Gabinetu KGP.
 
Podziękowania otrzymał również insp. dr Roman Stawicki – obecnie Komendant Szkoły Policji w Katowicach, za dotychczasowe pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP.
 
Komendant Matejuk przedstawił także nowego Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Od sierpnia funkcję tę pełni mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz.