Inspektor Jarosław Pasterski Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data publikacji: 11.05.2020

Od soboty /9 maja/ lubuscy policjanci mają nowego szefa. Został nim inspektor Jarosław Pasterski, który dotychczas był Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadzorując pion kryminalny. Pełnienie obowiązków na tym stanowisku powierzył mu Komendant Główny Policji, generalny inspektor doktor Jarosław Szymczyk.

Sobota /9 maja/ była pierwszym dniem służby inspektora Jarosława Pasterskiego jako Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Pełnienie obowiązków na tym stanowisku powierzył mu Komendant Główny Policji, generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk. Dzień wcześniej ze służbą po 24 latach pożegnała się nadinspektor Helena Michalak, która przeszła na emeryturę:

To powrót do lubuskiego garnizonu, który bardzo dobrze zna. Tu w 1996 roku rozpoczynał policyjną misję i zdobywał doświadczenie głównie jako policjant zaangażowany w zwalczanie przestępczości kryminalnej. Służył między innymi w Wydziale   Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zajmował się tam zarówno sprawami kryminalnymi, jak i  wywiadem kryminalnym.  W 2004 roku przeszedł do Centralnego Biura Śledczego w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Szczecinie. W 2006 roku objął stanowisko Naczelnika  Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Cztery lata później został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2013 został Naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu  w Gorzowie Wielkopolskim. Centralnego Biura Śledczego Policji. 1 lutego 2017 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. kryminalnych.

Inspektor Jarosław Pasterski ma 48 lat, ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Ukończył również Studia Podyplomowe na kierunku Administracja w Zakresie Zarządzania Jednostką Organizacyjną w Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

Opracował: nadkomisarz Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim