Nadinspektor Helena Michalak przechodzi na emeryturę po 24 latach w policyjnym mundurze

Data publikacji: 08.05.2020

Po 24 latach z policyjnym mundurem żegna się nadinspektor Helena Michalak, która przechodzi na emeryturę. To czas, kiedy cała Polska Policja zyskała naprawdę wiele wykorzystując jej fachową wiedzę, doświadczenie, ambicję i profesjonalizm. To wszystko połączone z życzliwością, bezinteresownością oraz otwartym na potrzeby ludzi sercem sprawiło, że nadinspektor Helena Michalak cieszyła się dużą estymą i szacunkiem nie tylko w środowisku policyjnym. Honorem i zaszczytem było służyć pod Pani dowództwem.

Piątek /8 maja/ był ostatnim dniem służby w Policji nadinspektor Helena Michalak - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, po decyzji o przejściu na emeryturę. Wcześniej obejmowała już kierownicze stanowisko w Lubuskiej Policji. Była Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadzorując pion logistyczny. Wysokie kompetencje, zaangażowanie i pełen profesjonalizm sprawiły, że w styczniu 2016 roku, jako pierwsza kobieta w historii, została Zastępcą Komendanta Głównego Policji. Będąca wówczas w stopniu inspektora Helena Michalak mówiła wtedy:

„Z jednej strony ogromne wyróżnienie, ale z drugiej strony dobrze wiem, że wielka odpowiedzialność spoczywa na moich barkach. Mam nadzieję, że moja wiedza, moje doświadczenie i również mój zespół, z którym będę współpracowała, pozwoli mi podołać temu zadaniu”.

Z perspektywy czasu już wiemy, że ta nadzieja została przekuta w fakt pełnej realizacji stawianych przed nią wyzwań. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie doświadczenie będące z kolei efektem ciężkiej pracy popartej talentem, ambicją i pełną gotowości do profesjonalnej służby. A ta zawsze ukierunkowana była na pomoc drugiemu człowiekowi, który miał gwarancję wyciagnięcia do niego ręki i rozwiązywaniu jego problemów. Jako logistyk i wiceszef Polskiej Policji wykazała się dużą odpowiedzialnością za nadzór nad 9-miliardowym budżetem Policji oraz zakupami sprzętu dla ponad stu tysięcy policjantów. Skutecznie zajmowała się zatem zarządzaniem finansami przy programie modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Ogromna determinacja do pracy będąca w swoistej symbiozie z talentem oraz doświadczeniem skutkowała we wrześniu 2016 roku odebraniem awansu na stopień nadinspektora Polskiej Policji i tym samym zapisaniem się złotymi zgłoskami w jej historii jako pierwsza kobieta - generał i zastępca komendanta głównego, oraz drugą kobietą, która otrzymała w Policji generalskie szlify. Ale te dystynkcje dały zapał i motywację do dalszej służby, która równie skutecznie i profesjonalnie, jak z pozycji Warszawy, były wykorzystywane w Jej rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim, do którego powróciła 24 lipca 2018 roku jako Komendant Wojewódzki Policji. Wówczas na wprowadzeniu, które miało miejsce podczas obchodów Święta Policji w Lubuskiem zwróciła się słowami:

„…Przede mną trudne zadanie, ale i ciekawe wyzwanie. Szanowny Panie Ministrze, dziękuję bardzo za ogromne zaufanie jakim Pan mnie obdarzył i dziękuję za możliwość kontynuacji służby w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie na Placu Józefa Piłsudskiego powiedział Pan „mój kochany Szczecin”. A to jest „mój kochany Gorzów”. Cieszę się, że będę mogła dalej pełnić służbę w tym miejscu i dbać o bezpieczeństwo wszystkich Lubuszan...”

Z perspektywy tych dwóch niemal lat możemy powiedzieć, że to była bardzo wydajna służba, która pokazał klasę i gotowość nadinspektor Heleny Michalak do realizacji zadań na tak wysokich stanowiskach potwierdzając jednocześnie, że estyma, szacunek i uznanie którym się cieszyła były w pełni uzasadnione, rzeczywiste i proporcjonalne. Ale to przede wszystkim troska o mieszkańców regionu. O ich bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów, realizację ich potrzeb. Pełna gotowość do podawania pomocnej dłoni wszystkim tym, którzy tego potrzebowali. Ta wyjątkowa postawa oraz wierność słowom roty policyjnego ślubowania wypowiadanym niemal 25 lat temu klasyfikują nadinspektor Helenę Michalak wysoko w hierarchii Polskiej Policji. To także świadectwo profesjonalnej służby, którą kończy się z poczuciem dobrze wykonanej misji.

Honorem i zaszczytem było służyć pod Pani dowództwem. Za to chcemy podziękować.

Nadinspektor Helena Michalak urodziła się 10 stycznia 1969 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Jest magistrem finansów i bankowości - absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie logistyki w bezpieczeństwie kraju w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Szlify oficerskie zdobyła w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, którą ukończyła w 2000 roku. Od początku swojej kariery zawodowej związana była z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim gdzie też zdobywała i doskonaliła swoje umiejętności zawodowe pełniąc służbę m.in. w pionie zajmującym się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, czy w Wydziale Finansów tej jednostki. Od 2001 roku piastowała stanowiska kierownicze w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim., gdzie w 2001 roku została najpierw Kierownikiem Sekcji I Wydziału Finansów, a następnie w 2002 roku Kierownikiem Sekcji do spraw Budżetu i Wydatków Osobowych. Kolejnym etapem było objęcie w 2003 roku stanowiska Zastępcy Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów tej jednostki, później w 2004 roku Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji, Naczelnika Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej, aż wreszcie w 2011 roku została Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Służbę na tym stanowisku pełniła do 14 stycznia 2016 roku.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał ją na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Nadinspektor Helena Michalak w lipcu 2016 r. odebrała nominację generalską. Jest ona drugą kobietą w historii Policji, która została mianowana na stopień generalski.  Od 24 lipca 2018 była Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Opracował: nadkomisarz Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim