Wstrzymanie realizacji wybranych komponentów oferty szkoleniowej CEPOL

Data publikacji: 04.05.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa COVID-19, w dniu 29 kwietnia br. Zarząd CEPOL podjął decyzję dot. czasowego zawieszenia działań agencji, wymagających realizacji podróży międzynarodowych oraz przyjmowania wizyt zagranicznych przedstawicieli. Ww. decyzja dotyczy organizacji posiedzeń, spotkań z przedstawicielami innych instytucji, spotkań przygotowawczych, szkoleń stacjonarnych, wizyt studyjnych i programu wymiany. Realizacja ww. inicjatyw zostaje wstrzymana do końca lipca br. Pracownicy Sekretariatu CEPOL będą na bieżąco monitorować rozwój sytuacji, a w przypadku dalszego wzrostu liczby zakażeń czasokres obowiązywania ww. decyzji zostanie przedłużony. 

Szkolenia stacjonarne planowane do realizacji w siedzibie CEPOL oraz w państwach członkowskich UE (również w Polsce) odbędą się w późniejszym terminie. Jednostka krajowa ds. CEPOL w każdym z przypadków przeprowadzi ponowny nabór uczestników, o czym zostaną powiadomione wszystkie podmioty potencjalnie zainteresowane udziałem.

Do czasu wygaśnięcia pandemii, funkcjonariusze oraz pracownicy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich UE mogą nadal korzystać z wybranych komponentów oferty e-learningowej CEPOL (webinary, moduły e-learningowe, a w przypadku ich organizacji również kursy on-line). Informacje dot. możliwości udziału w ww. inicjatywach dostępne są na stronie internetowej CEPOL www.cepol.europa.eu.
W imieniu agencji jednostka krajowa ds. CEPOL przeprasza za wszelkie niedogodności.