Działania policyjne w środowisku COVID-19 - publikacja do pobrania

Data publikacji: 21.04.2020

Zamieszczamy publikację pt. Działania policyjne w środowisku COVID-19 przygotowaną przez kom. dr n. o zdr. Michała Kurdziela i dr hab. Michała Bijaka zawierającą kompilację dotychczasowej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej na temat środków ochrony osobistej, metod dezynfekcji oraz procedur reagowania na zagrożenie związane z SARS-CoV-2.

Autorzy:

kom. dr n. o zdr. Michał Kurdziel
Klinika Anastezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

dr hab. Michał Bijak
Kierownik Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki