Gratulacje z okazji 20-lecia powstania CBŚP od Komendanta Głównego Policji

Data publikacji: 15.04.2020

Serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów dla kierownictwa oraz funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji z okazji 20-lecia powstania przesyła Komendant Główny Policji.

Gratulacje z okazji 20-lecia powstania CBŚP od Komendanta Głównego Policji - treść poniżej

Gratulacje z okazji 20-lecia powstania CBŚP od Komendanta Głównego Policji (ciąg dalszy) - treść poniżej

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Warszawa, 15 kwietnia 2020 roku

 

insp. Paweł Półtorzycki

Komendant
Centralnego Biura Śledczego Policji

 

Szanowny Panie Komendancie,

Z okazji 20-lecia powstania Centralnego Biura Śledczego Policji, pragnę przekazać Panu Komendantowi oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Biura, serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów.

Kiedy dwadzieścia lat temu, 15 kwietnia 2000 roku, powołano do życia Centralne Biuro Śledcze, jego głównym zadaniem miała być walka z najpoważniejszą przestępczością. Połączone wówczas dwa Biura: do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP i do Spraw Narkotyków KGP, stały się zalążkiem ogólnokrajowej, scentralizowanej służby śledczej, budzącej respekt, uznanie i stanowiącej gwarancję skuteczności podejmowanych działań.

Od początku swojego istnienia Centralne Biuro Śledcze funkcjonowało w strukturach Komendy Głównej Policji, osiągając ogromne sukcesy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Jednakże, mając na celu jeszcze skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem oraz usprawnienie realizacji zadań, w 2014 roku, wyodrębniono, ze struktur Komendy Głównej Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji.

W dowód uznania za trudną i niebezpieczną służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa, 24 lipca 2018 roku, Centralne Biuro Śledcze Policji otrzymało własny sztandar - symbol największych wartości, honoru, męstwa, dumy i etosu policyjnej służby

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni,

Służba i praca w Centralnym Biurze Śledczym Policji niesie ze sobą nie tylko wiele satysfakcji, ale również wymaga poświęceń, które wiążą się z ryzykiem utraty życia i zdrowia.

Do realizacji swoich zadań Biuro potrzebuje wykwalifikowanych i świetnych fachowców, którzy wykorzystują posiadaną wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia wielowątkowych spraw, dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym, ekonomicznym oraz związanym z aktami terrorystycznymi.

Szanowni Państwo,

W dniu obchodów tego wyjątkowego Jubileuszu, pragnę przekazać serdeczne podziękowania dla wszystkich twórców Centralnego Biura Śledczego, których determinacja i zaangażowanie przyczyniły się do utworzenia tej elitarnej jednostki. W ciągu 20 lat jej funkcjonowania zmieniała się struktura, ale priorytety zawsze pozostawały te same - zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

Dziękuję wszystkim zarówno byłym, jak i obecnym funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy przez ostanie 20 lat współtworzyli i mieli wpływ na funkcjonowanie tej formacji. Skuteczność i gotowość do podejmowania nowych wyzwań, a także ogromny profesjonalizm, wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, zasługują na słowa najwyższego uznania.

Życzę powodzenia w życiu osobistym, wszelkiej pomyślności i nieustającej satysfakcji z pracy zawodowej.

Jednocześnie pragnę przekazać wyrazy szacunku dla Rodzin i Bliskich funkcjonariuszy, którzy oddali tej służbie to, co najcenniejsze - swoje życie. Zapewniam, że ich heroizm i poświęcenie, nigdy nie zostaną przez nas zapomniane.

gen. insp. Jarosław Szymczyk