Skargi i wnioski – ważna informacja

Data publikacji: 16.03.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Głównej Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu lub osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Do odwołania w Komendzie Głównej Policji zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów e-mail dostępnych na stronach poszczególnych jednostek. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Głównego Policji realizowane jest przez Wydział Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Głównej Policji

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:

  KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
  ul. Puławska 148/150
  02-514 Warszawa

 • faksem – na numer: (47) 72 135 71
 • za pośrednictwem e-PUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres skargi.kgp@policja.gov.pl

WAŻNE!

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i obsługi dokumentów elektronicznych znajdują się w zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie BIP KGP.

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko skarżącego;
 • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
 • dokładny opis zdarzenia.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (47) 721-22-72 w godz. 9:00 - 17:00 w poniedziałki oraz w godz. 9.00 – 15.00 w pozostałe dni robocze.

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów 997 i 112.