Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Data publikacji: 11.03.2020

Podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się dziś w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji z lubelskim garnizonem pożegnał się inspektor Robert Szewc dotychczasowy Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Rozkazem Komendanta Głównego Policji obowiązki nowego szefa lubelskich funkcjonariuszy zostały powierzone inspektorowi Arturowi Bieleckiemu.

Nadinsp. Kamil Bracha w drugim planie zdjęcia insp. Robert Szewc oraz Inspektor Artur Bielecki

Dziś o godziny 14:30 w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Udział w  uroczystości wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk, komendanci miejscy i powiatowi województwa lubelskiego, kadra kierownicza Komdey Wojwóedkziej Policji w Lublinie, a także przedstawiciele związków zawodowych Policji oraz służb mundurowych województwa lubelskiego.

Insp. Rober Szewc składa meldunek nadinsp. Kamilowi Bracha

Podczas uroczystej zbiórki zgodnie z policyjnym ceremoniałem nastąpiło przekazanie jednostki. Z jednostką i sztandarem pożegnał się dotychczasowy komendant lubelskiego garnizonu inspektor Robert Szewc. Rozkazem Komendanta Głównego Policji obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie zostały powierzone inspektorowi Arturowi Bieleckiemu, dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.  

Przekazanie sztandaru.

Za dotychczasową służbę na Ziemi Lubelskiej i ponad dwuletni okres dowodzenia lubelskim garnizonem inspektorowi Robertowi Szewcowi podziękował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. Komendant przypominając ścieżkę zawodowej kariery inspektora Szewca, podkreślił, że jest to efekt jego doświadczenia, nie tylko jako oficera, ale przede wszystkim jako bardzo dobrego przełożonego. Dlatego zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie komendanta, będą potrzebne do pełnienia nowych obowiązków, tym razem w podlaskim garnizonie. 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.46 MB)

Nadinspektor Kamil Bracha zwracając się z kolei do nowego szefa lubelskich funkcjonariuszy - inspektora Artura Bieleckiego, w imieniu Komendanta Głównego Policji i jego zastępców życzył powodzenia na nowym stanowisku służby. „… Mam nadzieję, że będzie Pan godnym następcą i ta wysoka poprzeczka będzie nadal utrzymywana…”- dodał.

Nadinsp. Kamil Bracha przemawia do zgromadzonych gości.

Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk podziękował komendantowi Szewcowi za pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny. „….Żegnamy komendanta, który przez wiele lat tutaj na Lubelszczyźnie wyrobił markę dla Państwa garnizonu, jako najlepszego garnizonu w kraju. Dziękuję za dbanie o swoich funkcjonariuszy oraz o rozwój podległych jednostek…”. Wicewojewoda życzył  powodzenia, ale także zrozumienia ze strony nowych kolegów, funkcjonariuszy i oficerów.

Wicewojewoda Lubelski witając na gościnnej Ziemi Lubelskiej inspektora Artura Bieleckiego, życzył sukcesów w służbie. Dodał też, by jako nowy Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie dołożył wszelkich starań, by ta palma pierwszeństwa, dla najlepszego garnizonu w kraju, nie została nam odebrana.

Wicemarszałek wręcza komendantowi upominek

„Panie Inspektorze, wyrażam wdzięczność od wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny, stworzył Pan  bezpieczne województwo.” - to słowa Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego skierowane do inspektora Roberta Szewca.

Inspektor Robert Szewc żegnajac się z lubelskim garnizonem Policji powiedział: ,,...Moja droga zawodowa w garnizonie Policji Lubelskiej dobiegła końca. 24 lata mojej służby związane były właśnie z Ziemią Lubelską. To były wspaniałe lata. Chciałbym każdemu z Was bardzo serdecznie podziękować. Stanowicie trzon kadry Polskiej Policji. Jesteście ludźmi oddanymi służbie bez reszty, a Ja jestem niezmiernie dumny, że mogłem być Waszym szefem...".

Insp Robert Szewc przemawia do zgromadzonych gości.

Głos zabrał nowy Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki - ,,...Dołożę wszelkich starań, by garnizon lubelski był nadal postrzegany przez pryzmat wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Zwracając się do Zastępcy Komendanta Głównego Policji dodał: „…Panie komendancie, dziękuję za daną mi szansę kierowania garnizonem Policji Lubelskiej…”

Insp. Artur Bielecki przemawia do zgromadzonych gości.

Inspektor Artur Bielecki służbę w Policji w Policji rozpoczął w 1992 roku zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji najpierw w Warszawie, a następnie w Busku – Zdroju. W 2003 roku objął  stanowisko naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w  Busku - Zdroju. Kolejno od 2005 do 2013 roku był Zastępcą Dowódcy w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Kielcach. Od 2013 roku jako Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadzorował pion prewencji. W 2015 roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Z dniem 25.03.2016 roku zostały powierzone mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach do spraw logistyki. Od 20.06.2016 roku - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną.

powiatnienowego komendanta

Inspektor Artur Bielecki został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.26 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 41.76 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.44 MB)