99 policjantów ślubowało służyć "nawet z narażeniem życia..."

Data publikacji: 11.03.2020

Na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie 99 nowych policjantów. Stróże prawa z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. To pierwsi mundurowi, którzy zasilili w tym roku szeregi śląskiej Policji. Rotę ślubowania przyjął od nich Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Teraz czeka ich półroczne szkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach, do których zostali przydzieleni.

Wczorajsza uroczystość odbyła się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Ślubowanie od 99 nowych policjantów, przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. W uroczystości udział wzięli również: Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach CBŚP mł. insp. Michał Pudło, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, oraz komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ks. Adam Wycisk. Świadkami ślubowania były również rodziny i bliscy nowych policjantów. Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz udział policyjnej kompani honorowej.

Generał pogratulował nowym policjantom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że zobowiązali się oni strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę powinni pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą. Szef śląskich policjantów podkreślił również, jak ogromną rolę w służbie funkjonariuszy pełni rodzina oraz fakt, że wracając ze służby do domów, czekają na nich bliskie osoby. Komendant Wojewódzki życzył powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań, satysfakcji z wymagającej i często trudnej profesji oraz aby zawsze ze służby wracali bezpiecznie do swoich domów. Nadinsp. dr Krzysztof Justyński podziękował także bliskim policjantów za okazywane zrozumienie  za udzielone im wsparcie.

Wśród nowo przyjętych policjantów jest 8 kobiet. Niebawem wszyscy rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Żeby zostać policjantem, wszyscy z nich przeszli całą procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem? Jednak pełnienie służby przynosi wiele satysfakcji i z pewnością warte jest wszelkich starań kandydatów.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."