Nowi policjanci w szeregach świętokrzyskiej Policji

Data publikacji: 11.03.2020

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze. Dziś 26 nowych policjantów ślubowało na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Legitymacje służbowe wręczył im Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak, natomiast zasady etyki zawodowe nowi funkcjonariusze otrzymali od Wicewojewody Świętokrzyskiego Rafała Nowaka.

W sali narad im. Jana Piwnika „Ponurego” odbyło się dziś ślubowanie 26 nowych policjantów. To oni -  z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach odebrali legitymacje służbowe. Na uroczystości obecny był Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Andrzej Patrzałek oraz mł. insp. dr Agata Malasińska – Nagórny, a także kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji. Nadinsp. Paweł Dzierżak złożył nowym funkcjonariuszom gratulacje i życzył sukcesów w przyszłej służbie. Do nowych mundurowych zwrócił się także Wicewojewoda Świętokrzyski, który również gratulował adeptom.

Dziś ślubujący najbliższe 6 miesięcy spędzą w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Tam będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Dzisiejsze ślubowanie to druga tego typu uroczystość, która odbyła się w tym roku.  Natomiast w całym 2019 roku, w garnizonie świętokrzyskim rozpoczęło swoją służbę ponad 70 nowych policjantów. Warto przypomnieć, że w październiku 2018 odbyła się podobna uroczystość i był to historyczny moment w naszym województwie. Wówczas wszystkie wakaty zostały wypełnione.    

Przypominamy, że osoby zainteresowane podjęciem do służby w Policji powinny osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach znajdującej się przy ul. Seminaryjskiej 12. Przyjmowanie dokumentów obywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokój nr 15.

Kandydat do służby w Policji musi spełniać następujące warunki:

- posiadać polskie obywatelstwo,

- posiadać nieposzlakowaną opinię,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystać z pełni praw publicznych,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach