Komunikat ze spotkania I Zastępcy Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

W dniu 23 października 2008 roku odbyło się spotkanie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów reprezentowali:

  • Antoni Duda – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
  • Andrzej Szary - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
  • Stanisław Maleszewski - członek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
  • Sławomir Koniuszy - członek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
  • Krzysztof Wierzbicki - członek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i
  • Władysław Piotrowicz - członek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczył mł. insp. Jan Gaładyk – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi.

Spotkanie odbyło się na prośbę ZG NSZZ Policjantów w związku z koncepcją planowanych zmian w stanach etatowych Oddziałów Prewencji Policji. Przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ Policjantów poruszyli problem zaniepokojenia policjantów z tych OOP w których przewiduje się zmniejszenia stanu etatowego. Policjanci z OPP w Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie obawiają się problemów związanych ze znalezieniem nowego miejsca służby. Obawy te są związane z krótkimi terminami planowanych zmian organizacyjnych.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk przedstawił przyczyny które miały wpływ na przygotowanie zmian organizacyjnych w Oddziałach Prewencji Policji, które pozostają w czasowej dyspozycji komendantów wojewódzkich Policji, ale są również podporządkowane Komendantowi Głównemu Policji bezpośrednio odpowiedzialnemu za rozwiązywanie strategicznych problemów wpływających na stan bezpieczeństwa Państwa.

Po omówieniu i wyjaśnieniu wszystkich kwestii związanych z planowanym wdrażaniem koncepcji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk zapewnił przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, że:

  • przyjęty termin zmian organizacyjnych w OPP – określony na 31 grudnia 2009 roku jest terminem wstępnym i może być przedłużony jeżeli będą jakiekolwiek problemy ze znalezieniem równorzędnych stanowisk służby dla policjantów których etaty planuje się przekazać do innych jednostek,
  • decyzja o zmianach organizacyjnych zostanie podjęta wyłącznie wówczas, gdy zaistnieją przesłanki pełnej obsady przemieszczonych etatów,
  • Komendant Główny Policji poszukuje również innych możliwości wsparcia tych jednostek Policji które w 2009 roku utracą możliwość wykorzystywania do służby policjantów służby kandydackiej, tak aby brak tych policjantów nie pogorszył stanu bezpieczeństwa publicznego w miejscach szczególnie istotnych ze względu na bezpieczeństwo państwa.
  •  mimo, że OPP są centralnie podporządkowane Komendantowi Głównemu Policji, uprawnionemu do zmian w ich dyslokacji w trybie rozkazu, to jednak podstawową przesłanką, decyzji koniecznych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w miejscach strategicznie ważnych, która będzie uwzględniana i rozważana w pierwszej kolejności jest dobro policjantów.

 

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów

Antoni Duda

I Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk