Delegacja polskiej Policji z wizytą w centrali Amerykańskiego Urzędu ds. Walki z Handlem Narkotykami (DEA)

Data publikacji: 09.03.2020

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Piotr Stasiak złożyli wizytę w centrali Amerykańskiego Urzędu ds. Walki z Handlem Narkotykami (DEA). Polscy delegaci mieli okazję zapoznać się z najnowszymi metodami walki z przestępczością narkotykową oraz przyjrzeć się z bliska pracy agentów.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha wraz z Zastępcą Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Piotrem Stasiakiem w dniach 3-5 marca 2020 roku uczestniczyli w spotkaniu z wysokiej rangi funkcjonariuszami DEA (Drug Enforcment Administration) w siedzibie głównej Agencji w Arlington, Virginia (USA). Spotkanie było okazją do omówienia najważniejszych problemów związanych z przestępczością narkotykową. W sposób szczególny skoncentrowano się na problematyce zjawisk kryminalnych obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, a podczas prezentacji zagadnień wykorzystano materiały spraw i operacji realizowanych siłami DEA. Polscy delegaci mieli także unikalną okazję zapoznać się z zapleczem szkoleniowo-technologicznym Akademii DEA w Quantico. W trakcie wizyty Komendantów przedstawiciele DEA zaprezentowali materiały informacyjne o Akademii oraz metody szkolenia agentów. Zwieńczeniem spotkania było zwiedzanie nowoczesnego laboratorium kryminalistycznego.

Konkluzją spotkania było podkreślenie znaczenia rozwoju ścisłej współpracy pomiędzy polską Policją oraz DEA. Obie strony zwróciły uwagę na doniosłość międzynarodowej wymiany doświadczeń i informacji, w tym także dobrych praktyk policyjnych, jako warunku sine qua non skutecznej kontroli rynku nielegalnego handlu substancjami zabronionymi oraz przeciwdziałania powiązanych z nim zjawisk kryminalnych.

Drug Enforcment Administration, (Amerykański Urząd ds. Walki z Handlem Narkotykami), znany jako DEA, to amerykańska agencja rządowa wyspecjalizowana w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Zatrudniając 10 169 osób, w tym 4 924 agentów specjalnych oraz dysponując budżetem przekraczającym 3 mld dolarów DEA (stan na 2019 rok) stoi na pierwszej linii frontu walki ze światową przestępczością narkotykową.

(BMWP KGP)