Spotkanie zespołu ds. techniki kryminalistycznej

Data publikacji: 17.09.2010

W dniach 13–15 września w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się spotkanie zespołu powołanego Decyzją nr 232 Komendanta Głównego Policji do opracowania projektu przekształceń organizacyjnych komórek techniki kryminalistycznej w Policji.

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Marek Dyjasz, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP mł. insp. Paweł Rybicki, komendant rejonowy Policji Warszawa V insp. Andrzej Miksa, przedstawiciel Biura Logistyki Policji KGP, Biura Kadr i Szkolenia KGP, naczelnicy wydziałów dochodzeniowo-śledczych komend wojewódzkich Policji, koordynatorzy techniki kryminalistycznej w KWP, wykładowcy Szkoły Policji w Pile i CSP w Legionowie oraz technicy kryminalistyki.

W trakcie narady omówiono aktualną sytuację w komórkach techniki kryminalistycznej w kraju, programy pilotażowe funkcjonowania ogniw ponadpowiatowych techniki kryminalistycznej, program pilotażowy prowadzenia czynności oględzinowych przez pracowników dochodzeniowo-śledczych realizowany w KSP oraz propozycje zmian w technice kryminalistycznej.

Następne spotkanie zaplanowano na 14–15 października.

Źródło: KGP