Bo Policja jest kobietą

Data publikacji: 06.03.2020

W pomorskiej Policji pracuje ponad 2100 kobiet na różnych szczeblach. Panie są komendantami, naczelnikami, kierownikami, służą we wszystkich pionach. Również pracownice cywilne na co dzień wspomagają służbę Policji. Z okazji Dnia Kobiet składamy Paniom najserdeczniejsze życzenia!

Dzień Kobiet, jest to idealny moment żeby podziękować wszystkim Paniom, które służą i pracują w szeregach pomorskiej Policji. Aktualnie w pomorskim garnizonie Policji zatrudnionych jest ponad 5300 funkcjonariuszy i prawie 1400 pracowników cywilnych. Na różnych szczeblach służbę pełni 1056 policjantek, natomiast 1096 kobiet pracuje na stanowiskach cywilnych.

146 policjantek jest oficerami, 355 podoficerami, 458 znajduje się w korpusie aspirantów, a 97 szeregowych. 55 z nich zajmuje stanowiska kierownicze różnego szczebla. Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku jest kobieta. Kobieta jest także komendantem jednej z komend powiatowych. Również kobiety są zastępcami komendantów powiatowych, komendantami komisariatów i ich zastępcami. Wiele kobiet osiąga sukcesy zarówno zawodowe, jak i osobiste.

Kobiety doskonale sprawdzają się w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży - są policyjnymi profilaktykami, zajmują  się tematyką przestępczości nieletnich, kobietami pokrzywdzonymi przestępstwem. Są także ekspertami w laboratorium kryminalistycznym, dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze, pełnią służbę patrolowo-interwencyjną, są dzielnicowymi, pracują jako psycholożki, dyżurne czy ratowniczki medyczne. Często godzą trudne role policjantki i strażniczki ogniska domowego.

W  Policji pracuje także cała rzesza kobiet-pracownic cywilnych, które na co dzień wspomagają służbę policjantów. Pracują w głównie w pionie logistycznym, dbają o finanse, zaopatrzenie, kwestie kadrowe czy obsługę interesantów.

Patronem Pomorskiej Policji jest również kobieta – komisarz Policji Państwowej Stanisława Filipina Paleolog – komendantka i organizatorka Kobiecej Policji w Polsce, żyjąca w latach 1892- 1968

Wszystkim kobietom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego!