17 lat temu w Magdalence

Data publikacji: 06.03.2020

W nocy z 5 na 6 marca 2003 r. w podwarszawskiej Magdalence podczas próby zatrzymania niebezpiecznych przestępców poległo dwóch policyjnych antyterrorystów, a siedemnastu zostało rannych. Jak co roku ich koledzy, kierownictwo Policji i resortu oddało im hołd.

W nocy z czwartku na piątek z 5 na 6 marca br. w podwarszawskiej Magdalence stawili się wszyscy, którym droga jest pamięć o poległych policjantach. Na uroczysty apel pamięci przybyli m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” mł. insp. Dariusz Zięba, policyjni antyterroryści i ich emerytowani koledzy — uczestnicy wydarzeń sprzed siedemnastu lat. Był również były Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. w st. spocz. Jan Lach. Przed obeliskiem upamiętniającym śmierć podkom. Dariusza Marciniaka i nadkom. Mariana Szczuckiego złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.

W piątek 6 marca o godzinie 9.30 w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego „BOA” przed tablicą pamięci poświęconą poległym policyjnym komandosom odbyła się uroczysta zbiórka. Uczestniczyli w niej m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marek Opioła, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki, przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komisji Nadzoru Finansowego, dowódcy i zastępcy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, emerytowani funkcjonariusze, w tym dawni dowódcy policyjnych kontrterrorystów. Rolę gospodarza pełnił dowódca CPKP „BOA” mł. insp. Dariusz Zięba.

Do zebranych przemówili wiceminister Maciej Wąsik, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański oraz dowódca CPKP „BOA” mł. insp. Dariusz Zięba. Modlitwę w intencji poległych policjantów poprowadził naczelny kapelan Policji ks. Jan Kot SAC.

Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia wieńców, kwiatów i zniczy przed miejscem pamięci w „BOA”. Po południu przed Tablicą Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji, gdzie również umieszczone są nazwiska podkom. Dariusza Marciniaka i nadkom. Mariana Szczuckiego wieniec złożyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański oraz dowódca CPKP „BOA” mł. insp. Dariusz Zięba. Wartę honorową zaciągnęli policyjni kontrterroryści.

P. Ostaszewski

Fot. Jacek Herok i Paweł Ostaszewski/ Miesięcznik „Policja 997”