Uroczyste zdanie i powierzenie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Data publikacji: 19.02.2020

Dzisiaj w budynku KWP we Wrocławiu odbyło się uroczyste zdanie stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu przez nadinsp. Tomasza Trawińskiego. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Podczas uroczystości obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu powierzone zostały insp. Dariuszowi Wesołowskiemu. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele władz, służb współpracujących z Policją, kadra kierownicza garnizonu dolnośląskiego, przedstawiciele związków zawodowych, kapelani dolnośląskiej Policji oraz zaproszeni goście.

19 lutego 2020 roku w sali odpraw Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczysta zbiórka zdania i powierzenia obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. W uroczystości udział wziął Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski oraz przedstawiciele prokuratury i IPN. Obecni byli również zaproszeni przedstawiciele służb współpracujących z Policją, kapelani dolnośląskiej Policji oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających w środowisku policyjnym.

Uroczystość rozpoczęła się przybyciem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Następnie na salę wprowadzony został sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po powitaniu wszystkich uczestników biorących udział w uroczystości odczytano rozkaz Komendanta Głównego Policji, zgodnie z którym nadinsp. Tomasz Trawiński zdał stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i pożegnał się ze sztandarem. Od jutra obejmie stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Następnie zgodnie z rozkazem Komendant Główny Policji powierzył z dniem 20 lutego 2020 r. pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Dariuszowi Wesołowskiemu.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, w swoim przemówieniu wyraził szacunek i wdzięczność dla nadinsp. Tomasza Trawińskiego za całość dotychczasowej służby i osiągnięć. Podziękował za blisko 3 lata ciężkiej pracy w garnizonie dolnośląskim i wysoko ocenił jego dotychczasową pracę.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę podkreślając, że udało mu się stworzyć w garnizonie dolnośląskim wspaniały zespół ludzi, z którego jest bardzo dumny.

Insp. Dariusz Wesołowski, któremu powierzone zostały obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu podziękował za zaufanie jakim został obdarzony przez Komendanta Głównego Policji. Jednocześnie zapewnił o kontynuacji  dobrych wzorców nakreślonych przez nadinsp. Tomasza Trawińskiego w celu realizacji zadań stawianych przed Policją, ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska. W imieniu kadry dolnośląskiej Policji głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski, który podziękował za blisko trzy lata współpracy. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście podziękowali nadinsp. Tomaszowi Trawińskiemu za współpracę.

Nadinsp. Tomasz Trawiński służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1991 r. jako aplikant w Komendzie Rejonowej Policji Poznań Nowe Miasto. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Był dzielnicowym, kierownikiem referatu, Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W  2006 r. awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. W 2010 r. został Komendantem Powiatowym Policji w Rawiczu. W kwietniu 2012 r. został  Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W lutym 2016 r. został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. W maju 2017 roku został  Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu.

Z wykształcenia Tomasz Trawiński jest magistrem prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył także studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie oraz Akademię Obrony Narodowej na kierunku organizacja systemu obronnego i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Insp. Dariusz Wesołowski służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku, jako aplikant. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej na płaszczyźnie wykonawczej i kierowniczej. Był m.in. dzielnicowym, specjalistą sekcji prewencji i Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji II w Zabrzu. W 2008 roku awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu, a w roku 2012 został Komendantem Miejskim Policji w Zabrzu. W czerwcu 2017 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Insp. Dariusz Wesołowski jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

(KWP we Wrocławiu/js)