„Robimy to co do nas należy…” – takimi słowami podsumował miniony rok insp. Paweł Półtorzycki Komendant CBŚP

Data publikacji: 18.02.2020

Blisko 3,8 tys. podejrzanych, z czego częściej niż co drugi usłyszał zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a co trzeci podejrzany został tymczasowo aresztowany. Rekordowe zabezpieczenie mienia należącego do podejrzanych (ponad 2,1 mld zł), to tylko niektóre efekty pracy policjantów CBŚP w 2019 roku. W odprawie podsumowującej miniony rok uczestniczył nadinsp. Kamil Bracha, Zastępca Komendanta Głównego Policji, który podziękował policjantom i pracownikom CBŚP za pracę w walce z przestępczością zorganizowaną. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki, do zgromadzonych zwrócił się słowami: „robimy to co do nas należy, jesteśmy tam gdzie są polscy przestępcy”.

W środę podczas uroczystej odprawy odbyło się podsumowanie efektów pracy Centralne Biuro Śledcze Policji w 2019 roku. Wyjątkowe spotkanie rozpoczął Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki przedstawiając rezultaty osiągnięte w 2019 roku w odniesieniu do minionych lat. Omówił również cele i zadania stojące przed policjantami i pracownikami CBŚP w 2020 roku. Insp. Paweł Półtorzycki podkreślił, że „robimy to co do nas należy”, „sprawy prowadzone są bardzo solidnie, zarzuty stawiane podejrzanym dotyczą najcięższych przestępstw, a zebrany materiał dowodowy pozwala na tymczasowe ich aresztowanie”. Szczególne podziękowania za ciężką pracę, zaangażowanie, merytoryczne przygotowanie i ogromną determinację komendant CBŚP skierował do naczelników poszczególnych zarządów i wydziałów, z prośbą o przekazanie słów wdzięczności swoim podwładnym. Podkreślając przy tym, że „jesteśmy tam, gdzie działają polscy przestępcy” i takiego kierunku działań życzył również na 2020 rok.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha przekazał słowa podziękowania za pracę w CBŚP w 2019 roku od kierownictwa Komendy Głównej Policji. Powiedział, że "wielkie wrażenie robi ilość i jakość prowadzonych przez CBŚP spraw, niesamowita ilość odniesionych sukcesów, jak również imponująca jest kwota zabezpieczonego mienia należącego do podejrzanych. W minionym roku wyniosła 2,1 mld zł".  

Słowa uznania policjantom i pracownikom CBŚP przekazali również Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Adam Cieślak, insp. Piotr Stasiak i insp. Mariusz Kudela. Insp. Paweł Półtorzycki zakończył odprawę podsumowującą miniony rok mówiąc, że „efekty osiągnięte w 2019 roku są imponujące, a jeśli wystąpiły jakieś niedociągnięcia, to je naprawimy”.

..........................................................................................................................................................................................

Działania podjęte przez funkcjonariuszy CBŚP, często przy współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi doprowadziły do zebrania materiału procesowego i przedstawienie zarzutów blisko 3,8 tys. osobom (2018 – ponad 3,8 tys.). Co najmniej co drugi podejrzany (2019 r. –  ponad 2,2 tys., 2018 r. – ponad 1,9 tys.) usłyszał zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Częściej niż co trzeci podejrzany (2019 r. - ponad 1,3 tys., 2018 r. - ponad 1,3 tys.) w wyniku działań CBŚP został tymczasowo aresztowany. Skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością miała również wymiar w likwidacji zaplecza finansowego grup przestępczych i zabezpieczania majątków na poczet przyszłych kar. W blisko 20-letniej historii Biura zabezpieczono rekordowe wartości mienia należącego do przestępców (2019 r. - ponad 2,1 mld zł, 2018 – ponad 853 mln zł). Wśród zabezpieczonego mienia najcenniejsze są nieruchomości oraz środki finansowe ujawniane na rachunkach bankowych i w gotówce. Zabezpieczone ruchomości w minionym roku to przede wszystkim luksusowe samochody, dzieła sztuki i drogocenna biżuteria. Zaznaczyć należy, że dzięki współpracy z organami ścigania innych państw zabezpieczono także mienie ukrywane poza granicami RP.

Dzięki działaniom policjantów CBŚP na czarny rynek nie trafiło ponad 7 ton narkotyków (2018 – ponad 11 ton). Zabezpieczono nie tylko narkotyki, ale także duże ilości prekursorów, co zapobiegło wyprodukowaniu kolejnych  środków odurzających. Podczas prowadzonych akcji zlikwidowano 28 laboratoriów narkotyków syntetycznych, 38 plantacji konopi indyjskich, na których zabezpieczono ponad 11 tysięcy krzewów. Ten wynik to także efekt współpracy CBŚP ze służbami polskimi i zagranicznymi.

W minionym roku prowadzono zdecydowane działania zwalczające przestępczość tytoniową. Dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego, działającego coraz częściej także w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej, zlikwidowano 20 fabryk papierosów (2018 r. - 19), zabezpieczono blisko 212 mln szt. papierosów (2018 r. –  ponad 156 mln szt.) oraz ponad 324 tony tytoniu (2018 r. – ponad 267 ton).

Osiągnięte wyniki CBŚP oraz przeprowadzone akcje były możliwe także dzięki współpracy z prokuratorami, policjantami Komend Wojewódzkich Policji, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi polskimi instytucjami. Na szczególną uwagę zasługuje szeroko prowadzona przez CBŚP ścisła współpraca międzynarodowa ze służbami i instytucjami wielu krajów, często przy wsparciu Europolu i Eurojustu.

(CBŚP)