Pożegnanie ze służbą nadinsp. Jacka Cegieły

Data publikacji: 14.02.2020

Dzisiaj (14.02.2020r.) odbyła się uroczystość z okazji zdania obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz pożegnania ze sztandarem jednostki. Szef zachodniopomorskich policjantów nadinspektor Jacek Cegieła podjął decyzję o przejściu na emeryturę.

Na uroczystości obecny był Pan Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz Pan Tomasz Hinc Wojewoda Zachodniopomorski wraz z Panem Markiem Suboczem Wicewojewodą Zachodniopomorskim, szefowie współdziałających na rzecz bezpieczeństwa instytucji i służb, w tym także przedstawiciele niemieckiej Policji, duchowni, kadra kierownicza garnizonu i przedstawiciele policyjnych związków zawodowych.

Nadinsp. Jacek Cegieła służbę w Policji rozpoczął w roku 1991. Od tamtej pory, przez okres 12 lat, realizował zadania na stanowiskach wykonawczych w wydziale ruchu drogowego oraz kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Od 2003 roku pełnił funkcje kierownicze w Policji, począwszy od naczelnika sekcji dochodzeniowo-śledczej KPP w Wałczu, poprzez I zastępcę komendanta i komendanta powiatowego Policji w Wałczu. Od 29 kwietnia 2016 r. był Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie.

W trakcie czterech lat dowodzenia zachodniopomorskim garnizonem Policji w szczególności na uwagę zasługuje jego zaangażowanie we współpracę z Policjami innych państw i realizacja w tym zakresie wielu projektów o charakterze prewencyjnym oraz dotyczącym zwalczania przestępczości transgranicznej. Pod kierownictwem nadinsp. Jacka Cegieły Policja zachodniopomorska zrealizowała wiele projektów unijnych, w tym dotyczących współpracy transgranicznej w obszarach: bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń terrorystycznych oraz bezpieczeństwa na akwenach. Ponadto inicjował i realizował projekty przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie jako pierwsza w Polsce zakupiła nowoczesne, ekonomiczne, a co najważniejsze – przyjazne środowisku elektryczne radiowozy.

Okres dowodzenia garnizonem zachodniopomorskiej Policji przez Pana Generała to również czas bardzo intensywnych zmian w infrastrukturze budowlanej. Od 2016 r. do chwili obecnej oddano do użytku trzy nowe siedziby komend powiatowych Policji: w Gryfinie, Wałczu i Białogardzie, a dwie kolejne inwestycje znajdą swój finał w tym roku – do nowych budynków wprowadzą się policjanci ze Świdwina i Sławna. To również czas odtwarzania wcześniej zlikwidowanych posterunków Policji.

W trakcie swojej długoletniej służby był wielokrotnie nagradzany i odznaczany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po 29 latach służby nadinsp. Jacek Cegieła podjął decyzję o przejściu na emeryturę.

Podczas uroczystości Komendant uroczyście pożegnał się ze sztandarem KWP w Szczecinie i złożył ostatni meldunek Komendantowi Głównemu Policji.

W przemowach wszystkich, którzy tego dnia zabrali głos: Pana Ministra Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Głównego Policji, Wojewody i Wicewojewody Zachodniopomorskiego wybrzmiał jeden wspólny mianownik – podziękowania za wzorową i pełną poświęcenia służbę nadinspektora Jacka Cegieły na rzecz bezpieczeństwa w województwie zachodniopomorskim.

Zostały także odczytane okolicznościowe listy od Pana Pawła Szefernakera Sekretarza Stanu w MSWiA i od Pana Czesława Hoca posła na Sejm RP.

Na koniec głos zabrał nadinsp. Jacek Cegieła. Nie kryjąc przy tej okazji wzruszenia podkreślił, że służba w Policji i w ostatnich latach dowodzenie zachodniopomorskim garnizonem była dla niego ogromnym zaszczytem. Pan Generał podziękował wszystkim współpracownikom za wsparcie i wkład w realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie całego województwa. W podobnym tonie zwrócił się także do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej w regionie oraz do przedstawicieli zaproszonych instytucji i służb. W szczególny sposób podziękował Komendantowi Głównemu Policji za możliwość owocnej współpracy, a także swoim zastępcom i kadrze kierowniczej. Prosił także o przekazanie podziękowań, poprzez komendantów poszczególnych jednostek Policji w regionie, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom zachodniopomorskiego garnizonu Policji, za tworzenie bardzo dobrze funkcjonującego zespołu. Swoją wdzięczność skierował również w stronę rodziny, dziękując za wyrozumiałość i wsparcie w trakcie wszystkich lat swojej służby.


W związku z odejściem ze służby nadinsp. Jacka Cegieły, z dniem 15 lutego br. pełniącym obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie będzie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski.

 

Zespół prasowy KWP w Szczecinie