Zmiany na stanowiskach kierowniczych, wyróżnienia oraz pożegnanie kończących służbę oficerów

Data publikacji: 14.02.2020

W siedzibie śląskiej policji odbyła się dzisiaj uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w kilku komendach miejskich i powiatowych. Rozkazy o powierzeniu obowiązków wręczono 3 oficerom z garnizonu śląskiego. Podczas spotkania pożegnano także 6 oficerów odchodzących na emeryturę. Uroczystość była również okazją do wręczenia 17 wyróżnionym policjantom listów gratulacyjnych i nagród pieniężnych za wzorowe wykonywanie zadań służbowych. Rozkazy, wyróżnienia i podziękowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wraz ze swoim Zastępcą insp. Mariuszem Krzystyniakiem.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość, związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w garnizonie śląskim. Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński delegował z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

  • Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej – mł. insp. Mariuszowi LUSZAWSKIEMU, dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach,
  • I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich - nadkom. Michałowi SZYNOLOWI, dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach,
  • I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu - nadkom. Mieczysławowi KRYSIAKOWI, dotychczasowemu Komendantowi Komisariatu Policji w Woźnikach.


Szef śląskiego garnizonu policji spotkał się również z oficerami, którzy po wielu latach służby przechodzą w stan spoczynku:

  • mł. insp. Magdalena WIJA – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – z dniem 25 lutego 2020 r.,
  • insp. Grzegorz STRZĘCIWILK – Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej – z dniem 17 lutego 2020 r.,
  • mł. insp. Krzysztof BUREK – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich – z dniem 17 lutego 2020 r.,
  • mł. insp. Jacek SIWIASZCZYK – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu – z dniem 18 lutego 2020 r.,
  • mł. insp. Arkadiusz SOBÓR – Naczelnik Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – z dniem 21 lutego 2020 r.,
  • podinsp. Adam NIKOLIN – Naczelnik Wydz. d/w z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – z dniem 27 lutego 2020 r.

Nadinsp. dr Krzysztof Justyński w towarzystwie swojego Zastępcy insp. Mariusza Krzystyniaka podziękował świeżo upieczonym emerytom za wiele lat współpracy i wzorowej służby oraz wręczył im pamiątkowe tablice, życząc, aby nowy etap swojego życia, wolny od służby i obowiązków, wykorzystali najlepiej, jak potrafią.

Podczas uroczystości rozkazami Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach za wzorowe wykonywanie zadań służbowych w zakresie ujawniania i zatrzymywania sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, przestępstw narkotykowych, a także w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego wyróżnionych zostało 17 policjantów z komendy wojewódzkiej oraz z komend miejskich i powiatowych. Rozkazy wręczył wyróżnionym Komendant Wojewódzki wraz ze swoim Zastępcą.