Informacyjny Serwis Policyjny

Insp. Dariusz Drzał żegna się z mundurem

Zamieszczony Data publikacji 14.02.2020
W dniu 14 lutego 2020 roku insp. Dariusz Drzał zakończył służbę w Policji. W spadku pozostawia niezwykły dorobek oraz wkład wniesiony w tworzenie fundamentów współpracy międzynarodowej polskiej Policji.

Dla współpracowników Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji insp. Dariusz Drzał to postać pomnikowa. Jego służba w Policji znaczona jest ważnymi osiągnięciami, które zdefiniowały charakter i nadały kształt współpracy zagranicznej polskiej Policji przede wszystkim
z państwami obszaru rosyjskojęzycznego.

W trakcie swojej bogatej kariery zawodowej insp. Dariusz Drzał pełnił służbę w charakterze oficera łącznikowego polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej. Przekazywane przez niego informacje miały istotne znaczenie w kontekście ujawniania i zwalczania najpoważniejszych przestępstw kryminalnych, w tym także zagrożeń związanych z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Jego doskonała znajomość języka rosyjskiego, znakomite kontakty na terenie Rosji oraz zaufanie jakim się cieszył zdecydowały o powierzenie mu odpowiedzialnej i prestiżowej funkcji Prezydenta wszystkich oficerów łącznikowych (ponad 50) akredytowanych w Federacji Rosyjskiej.

Ogromne zasługi insp. Dariusz Drzał oddał na rzecz organizacji wizyt z udziałem najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kierownictwa Policji w miejscach pamięci i męczeństwa
polskich policjantów i żołnierzy w Miednoje, Ostaszkowie, Twerze oraz Niłowej Pustyni. Za swoje wybitne osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany, między innymi Brązowym Krzyżem Zasługi.

Nieoceniony erudyta, znawca historii Rosji i Ukrainy, we wspomnieniach współpracowników zapamiętany zostanie jako niezwykły rozmówca, człowiek licznych pasji, życzliwy kolega wspierający innych swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wraz z jego odejściem na zasłużoną emeryturę polska Policji traci jednego ze swoich najlepszych funkcjonariuszy.

 

  • Policjant obok stoją dwie kobiety
  • Inspektor z szablą
  • Grupowe zdjęcie z insp.
 
Tagi:
powrót
drukuj