11 lutego Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112

Data publikacji: 11.02.2020

Dzisiaj tj. 11 lutego br. w Europejskim Dniu Numeru Alarmowego 112 z operatorami numerów alarmowych pracujących w Centrach Powiadamiana Ratunkowego w całej Polsce spotkali się premier Mateusz Morawiecki oraz minister Mariusz Kamiński. W spotkaniu z operatorami numeru alarmowego 112 uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP mł. insp. Tomasz Maluszczak, zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Sławomir Rusak oraz kom. Mikołaj Pietrak z Wydziału Dyżurnych GSP KGP.

Początki definiowania problematyki jednolitego numeru alarmowego sięgają 29 lipca 1991 r., kiedy Rada Europy wydaje stosowną uchwałę. Szczegółowe regulacje zawarte zostają w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2002/22/WE z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników. Polskim aktem normatywnym jest Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2013 poz. 1635 z późn. zm.).

Wypracowanie funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) na terenie całego kraju w ujednoliconym kształcie w sferze formalno-prawnej, organizacyjnej jak i technicznej pozwoliło na zestandaryzowany sposób obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer 112.

Nadmienić należy również, że od stycznia 2019 centra powiadamiania ratunkowego, których jest 17 (wszystkie miasta wojewódzkie oraz Radom) obsługują numer alarmowy Policji, czyli 997.

W swoim podstawowym założeniu obsługa zgłoszenia alarmowego polega na przyjęciu informacji oraz przekazaniu jej w zestandaryzowanej formie wraz z informacjami towarzyszącymi za pomocą systemu informatycznego w celu podjęcia działań adekwatnych do sytuacji przez właściwe służby: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego lub inne podmioty czy służby pomocnicze np. Straż Miejska, GOPR, TOPR, pogotowia energetyczne, gazowe wodociągowe itd.

Statystyki obsługi zgłoszeń kierowanych do operatorów numeru 112 wykazują1, że większość zgłoszeń alarmowych ze względu na charakter zgłoszenia kierowana jest do dyspozytorów Policji. Wynika to przede wszystkim z bardzo szerokiego zakresu ustawowych zadań Policji. Dodatkowo przy działaniach innych służb występuje potrzeba zabezpieczenia miejsca zdarzenia czy przeprowadzenie czynności procesowych. Aktywne uczestnictwo Policji w zadaniach obsługi numeru alarmowego 112 nie należy ograniczać wyłącznie do realizacji zadań wynikających z przepisów ustawowych.

Jednak należy pamiętać, że poprawne funkcjonowanie systemu możliwe jest dzięki funkcjonariuszom i pracownikom Policji, którzy realizują zadania operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112) oraz administrują Centralnym Punktem Systemu Powiadamiania Ratunkowego zapewniającym dystrybucję informacji o lokalizacji i danych udostępnianych przez Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych.

Sieć OST 112 to nowoczesna, oparta na łączach światłowodowych, o najwyższych standardach bezpieczeństwa i niezawodności, rozległa sieć szkieletowa IP/MPLS klasy operatorskiej o zasięgu ogólnopolskim. Stanowi podstawową sieć transportową dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i ratownictwo, zapewniającą szeroko dostępne i bezpieczne usługi transferu danych, głosu i obrazu w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Dlatego dzięki ciągłej modernizacji oraz profesjonalizmowi i dużemu zaangażowaniu służb Policji możliwa jest bezpieczna wymiana informacji pomiędzy Systemem Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji, Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dostęp do lokalizacji abonenta wykonującego połączenie na numery alarmowe za pośrednictwem Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

Podczas dzisiejszego spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112 premier Mateusz Morawiecki powiedział o tym, jak ważna społecznie jest to praca i dodał: "- Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Dla zwykłego człowieka ratowanie życia to okoliczność wyjątkowa. W waszym przypadku mierzycie się z takimi doświadczeniami bardzo często. Bez operatorów numeru 112 nie byłoby wielu ocalonych istnień ludzkich".

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 były okazją do poinformowania o rozwiązaniach, które będą miały wpływ na warunki pracy operatorów. We wtorek (11 lutego br.) Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego, przygotowany przez MSWiA.

"- Nie przypadkiem dziś Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy dotyczącej Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Chcemy wzmocnić instytucję, którą tworzycie i nadać dodatkowy status jej pracownikom" - zaznaczył szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA przypomniał, że od stycznia br. powszechnie dostępna jest aplikacja Alarm112 przeznaczona szczególnie dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy. Zapewnia ona skuteczną komunikację za pomocą SMS-ów. Umożliwia kontakt z Centrum Powiadamiania Ratunkowego poprzez wybór odpowiednich piktogramów. Bardzo ważnym elementem aplikacji jest możliwość dwustronnej komunikacji z operatorem numerów alarmowych opartej na SMS, co umożliwi zebranie dodatkowych informacji o zdarzeniu. Aplikacja jest powszechnie dostępna dla posiadaczy telefonów z systemem operacyjnym Android (sklep Google Play) i iOS (sklep App Store).

W obchodach uczestniczył również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP mł. insp. Tomasz Maluszczak, zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Sławomir Rusak oraz kom. Mikołaj Pietrak z Wydziału Dyżurnych GSP KGP.

1 https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112

(Biuro Łączności i Informatyki KGP / źródło: www.gov.pl / zdjęcia: Andrzej Chyliński miesięcznik "Policja997" / BKS KGP)
 

 

Film W jakich sytuacjach korzystać z numeru alarmowego 112

Pobierz plik W jakich sytuacjach korzystać z numeru alarmowego 112 (format mp4 - rozmiar 19.67 MB)