Porozumienie dotyczące POLSECURE

Data publikacji: 06.02.2020

Porozumienie w sprawie organizacji Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE zostało podpisane przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz Prezesa Zarządu Targów Kielce S.A. dra Andrzeja Mochonia.

Porozumienie dotyczy organizacji Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, które planowane są od 24 do 26 listopada 2020 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Targów Kielce.

Z inicjatywy Komendy Głównej Policji podczas targów zostanie zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Policyjna, która będzie służyć wymianie doświadczeń oraz pogłębianiu współpracy służb i instytucji działających w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony najważniejszych interesów państwa.

Targi będą stanowiły przegląd aktualnej oferty producentów oraz usługodawców skierowanej do Policji oraz innych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji jak również pozostałych służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne, w tym straży miejskich, inspekcji transportu drogowego, służb więziennych oraz celnych.

Głównym założeniem organizatorów jest identyfikacja trendów związanych z problematyką zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni oraz określenie metod i kierunków dalszej współpracy, zarówno krajowej jak i międzynarodowej, służb i podmiotów działających w tej branży. Dodatkowo targi dadzą wystawcom możliwość poznania potrzeb zarówno Policji oraz innych jednostek w tym zakresie.

(BMWP KGP)