Darmowy bilet od Policji dla Adama Kuczawskiego

Data publikacji: 31.01.2020

Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pan Adam Kuczawski.

Stylizowany bilet lotniczy z podobizną poszukiwanego

KUCZAWSKI Adam syn Ryszarda, zamieszkały w Bydgoszczy, ul. Altanowa 1/29.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na podstawie 3 listów gończych za popełnione przestępstwa z art. 282 kk, z art. 279 § 1 kk, tymczasowe aresztowanie na okres 14 dni oraz wyrok na okres 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Poszukiwany podejrzany jest o to, że w okresie od 02.07.2005 r. do 12.07.2005 r. w Bydgoszczy i Sasinie, działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grożąc małżeństwu zniszczeniem mienia oraz uszkodzenia ciała, żądał wydania pieniędzy w wysokości 4.000 zł. w zamian za „ochronę” lokalu „Dinner Kebab”. Dopuścił się również szeregu kradzieży z włamaniem popełnionych wspólnie i w porozumieniu z innymi podejrzanymi do obiektów handlowych oraz kradzieży z włamaniem do samochodów osobowych w 2010 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego oraz współdziałał w dwóch przestępstwach kradzieży wyrobów jubilerskich popełnionych w Bydgoszczy w 2006 roku. Zarzuca mu się szereg kradzieży z włamaniem, zniszczenia mienia poprzez podpalenie oraz współudział w usiłowaniu porwania człowieka dla uzyskania okupu, których dopuścił się w okresie od 2006 roku do 2008 roku w Bydgoszczy oraz na terenie innych miejscowości w kraju.

Więcej informacji o poszukiwanym na stronie: poszukiwani.policja.pl

Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanego prosimy o kontakt. Gwarantujemy anonimowość.

tel. 22 601 23 07 lub 112

email: poszukiwani@policja.gov.pl