Darmowy bilet od Policji dla Krzysztofa Kusia

Data publikacji: 29.01.2020

Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pan Krzysztof Kuś.

Stylizowany bilet lotniczy z podobizną poszukiwanego

KUŚ Krzysztof syn Stanisława, ostatnio zamieszkały w Białymstoku, ul.Juliana Tuwima 1A m 40.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku od 09.05.2013 roku na podstawie listu gończego, wyrok za popełnione przestępstwo z art. 280 § 1 kk  - 3 lata pozbawienia wolności.

Poszukiwany podejrzany jest o to, że w dniu 13 grudnia 2001 roku w Białymstoku, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, używając przemocy, dopuścił się rozboju. Sprawcy uderzali swoją ofiarę drewnianą pałką po głowie, bili i kopali po głowie oraz innych częściach ciała, a następnie przywłaszczyli torbę z wyrobami ze złota o wartości 30.000 zł. W okresie od stycznia 2003 roku do stycznia 2004 roku w Białymstoku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czynem ciągłym, w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, wielokrotnie nabył łącznie nie mniej niż 800 g amfetaminy, 550 sztuk tabletek MDMA, a następnie nabyte narkotyki udzielił innym osobom.

Więcej informacji o poszukiwanym na stronie: poszukiwani.policja.pl

Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanego prosimy o kontakt. Gwarantujemy anonimowość.

tel. 22 601 23 07 lub 112

email: poszukiwani@policja.gov.pl