Informacyjny Serwis Policyjny

Darmowy bilet od Policji dla Krzysztofa Kusia

Zamieszczony Data publikacji 29.01.2020
Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pan Krzysztof Kuś.

Stylizowany bilet lotniczy z podobizną poszukiwanego

KUŚ Krzysztof syn Stanisława, ostatnio zamieszkały w Białymstoku, ul.Juliana Tuwima 1A m 40.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku od 09.05.2013 roku na podstawie listu gończego, wyrok za popełnione przestępstwo z art. 280 § 1 kk  - 3 lata pozbawienia wolności.

Poszukiwany podejrzany jest o to, że w dniu 13 grudnia 2001 roku w Białymstoku, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, używając przemocy, dopuścił się rozboju. Sprawcy uderzali swoją ofiarę drewnianą pałką po głowie, bili i kopali po głowie oraz innych częściach ciała, a następnie przywłaszczyli torbę z wyrobami ze złota o wartości 30.000 zł. W okresie od stycznia 2003 roku do stycznia 2004 roku w Białymstoku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czynem ciągłym, w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, wielokrotnie nabył łącznie nie mniej niż 800 g amfetaminy, 550 sztuk tabletek MDMA, a następnie nabyte narkotyki udzielił innym osobom.

Więcej informacji o poszukiwanym na stronie: poszukiwani.policja.pl

Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanego prosimy o kontakt. Gwarantujemy anonimowość.

tel. 22 601 23 07 lub 112

email: poszukiwani@policja.gov.pl

 
powrót
drukuj