Podsumowanie pracy policjantów w 2019 roku – odprawa służbowa

Data publikacji: 28.01.2020

Dzisiaj odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego. W odprawie uczestniczył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Prokurator Regionalny w Gdańsku Teresa Rutkowska–Szmydyńska.

Dzisiaj o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Komisariatu II Policji w Gdańsku rozpoczęła się odprawa roczna kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego. Przewodniczył jej Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski, a honorowymi gośćmi byli Wojewoda Pomorski oraz Prokurator Regionalny w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia wyjątkowego odznaczenia - Medalu Stulecia Utworzenia Policji Państwowej, przyznanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Wojewodzie Pomorskiemu - w uznaniu osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji. Aktu dekoracji dokonał komendant wojewódzki Policji.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy pomorskich policjantów w 2019r. oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym 2020 roku. Szczegółowo przedstawiono także osiągnięcia pionów prewencji, kryminalnego oraz logistyki.

W podsumowaniu położono nacisk na działania w bieżącym roku na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na zwalczanie przestępczości kryminalnej.

Komendant wojewódzki podziękował pomorskim policjantom i pracownikom cywilnym Policji za zaangażowanie w pracę i dotychczasowe wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa. Wojewoda Pomorski w swoim przemówieniu podkreślił wiodącą rolę Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie województwa. Do podziękowań dołączyła Prokurator Regionalny w Gdańsku zwracając uwagę na bardzo dobrą współpracę z Policją i wyniki w zwalczaniu przestępczości, osiągane dzięki ścisłemu współdziałaniu.

 

W 2019 roku Policja była najlepiej ocenianą instytucją.

W 2019 roku odnotowaliśmy wzrost wykrycia sprawców przestępstw najbardziej uciążliwych dla obywateli (bójka i pobicie, kradzież, kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem, rozbój, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia).

W 2019 roku  doszło do mniejszej liczby wypadków niż w latach poprzednich, mniej osób zostało rannych w zdarzeniach drogowych.

Każdego dnia minionego roku do służby wychodziło 804 policjantów prewencji, nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym czuwało 257 policjantów. Codziennie średnio przeprowadzaliśmy 1059 różnego rodzaju interwencji oraz zatrzymywaliśmy 18 sprawców przestępstw. 


Policjanci w filmowym podsumowaniu roku: