Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów i mianowanie na pierwszy stopień oficerski

Data publikacji: 27.01.2020

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała przyjął ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy. Szeregi kujawsko-pomorskiej policji zasiliło tym razem 35 mundurowych. Uroczystość była także okazją do szczególnych gratulacji. Usłyszeli je od Komendanta policjanci mianowani na pierwszy stopień oficerski „podkomisarza”.

Słowa gratulacji i powodzenia policjanci usłyszeli od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego P. Mikołaja Bogdanowicza, który podkreślił rolę młodych policjantów w kształtowaniu wizerunku formacji oraz wagę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała zwrócił uwagę na słowa roty wypowiedziane podczas ślubowania. Podkreślił zobowiązanie przyjęte przez młodych funkcjonariuszy wiążące się z wyborem zawodu policjanta. Szef kujawsko-pomorskich policjantów zwrócił się także do rodzin ślubujących, dziękując za wsparcie i przygotowanie do roli policjanta.

Następnie głos zabrał kapelan kujawsko-pomorskiej policji Ks. Prałat Stanisław Kotowski, który życzył policjantom wytrwałości i powodzenia na szkoleniu, które przygotuje młodych funkcjonariuszy do zawodu. Kapelan zwrócił szczególną uwagę na konieczność ciągłego samodoskonalenia i kształtowania także sumienia młodych policjantów.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego funkcjonariusze powrócą do naszego województwa: do Bydgoszczy 13, do Torunia 2, do Grudziądza 4, do Inowrocławia 5, do Lipna 2, do Nakła 2 i po jednym do: Chełmna, Świecia, Sępólna, Żnina oraz 3 do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. Nowo przyjęci do służby policjanci rozpoczną półroczny kurs podstawowy w  Szkole Policji w Legionowie.

GRATULUJEMY! Policjantom składającym dziś ślubowanie i życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia na szkoleniu!

Uroczystość była doskonałą okazją do gratulacji i wręczenia okolicznościowych upominków nowo mianowanym Oficerom Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała przywitał ich i gratulował pomyślnie zdanych egzaminów oraz życzył policjantom dalszych sukcesów. Na stopień podkomisarza mianowanych zostało 41 policjantów.