Darmowy bilet od Policji dla Leszka Drozda

Data publikacji: 28.01.2020

Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pan Leszek Drozd.

Stylizowany bilet lotniczy z podobizną poszukiwanego

DROZD Leszek (pseudonim Baba), syn Witolda, zamieszkały ostatnio w Gdańsku, ul. Szopińskiego 1/3.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku od  17.06.2013 roku na podstawie listu gończego, tymczasowe aresztowanie na okres 30 dni. Podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 280 §2 kk.

Podejrzany jest on o to, że w styczniu 1999 r. w okolicy Torunia, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził inne osoby do wydania pieniędzy w wysokości 50 tys. marek niemieckich, w ten sposób, że po uprzednim użyciu przemocy, pozbawił ich wolności, przetrzymywał przez okres dłuższy niż 7 dni, do czasu wypłacenia zażądanej kwoty pieniędzy. Podejrzany w okresie od stycznia 1999 r. do maja 1999 r. w Toruniu, Starogardzie Gd., Gdańsku i innych miejscowościach na terenie kraju, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posiadał broń palną bez wymaganego zezwolenia: pistolet maszynowy UZI, pistolet maszynowy marki Skorpion, pistolet CZ, strzelbę kaliber 12 mm, rewolwer na naboje obezwładniające, pistolet Makarow.

Więcej informacji o poszukiwanym na stronie: poszukiwani.policja.pl

Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanego prosimy o kontakt. Gwarantujemy anonimowość.

tel. 22 601 23 07 lub 112

email: poszukiwani@policja.gov.pl