Darmowy bilet od Policji dla Magdaleny Kralki

Data publikacji: 22.01.2020

Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pani Magdalena Kralka.

Stylizowany bilet lotniczy z podobizną poszukiwanego

KRALKA Magdalena, córka Jacka, zamieszkała Iwanowice Włościańskie 130, w województwie małopolskim.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na podstawie listu gończego od dnia 24.11.2018 roku za popełnione przestępstwo z art. 258 § 1 i 3 kk.

Poszukiwana jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw nabycia znacznych ilości środków odurzających i przywozu ich do Polski, a następnie rozprowadzenie ich. Wymieniona była związana ze środowiskiem pseudokibiców z Krakowa i okolic.

Więcej informacji o poszukiwanym na stronie: poszukiwani.policja.pl

Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanego prosimy o kontakt. Gwarantujemy anonimowość.

tel. 22 601 23 07 lub 112

email: poszukiwani@policja.gov.pl