Darmowy bilet od Policji dla Marcina Urbaniaka

Data publikacji: 23.01.2020

Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pan Marcin Urbaniak.

Stylizowany bilet lotniczy z podobizną poszukiwanego

URBANIAK Marcin, syn Jana, zamieszkały ostatnio w Poznaniu, Osiedle Polan 6/7.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Ochrony i Poszukiwania OsóbKomendy Wojewódzkiej Policjiw Poznaniu, na podstawie listu gończego od 04.07.2011 roku za popełnione przestępstwo z art. 258 § 1 i 3 kk. tj. założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmująca się handlem oraz przemytem narkotyków z Nepalu.

Więcej informacji o poszukiwanym na stronie: poszukiwani.policja.pl

Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanego prosimy o kontakt. Gwarantujemy anonimowość.

tel. 22 601 23 07 lub 112

email: poszukiwani@policja.gov.pl