I Bieg Pamięci Sybiraków

Data publikacji: 16.01.2020

Bieg jest imprezą o charakterze charytatywnym mającą na celu upamiętnienie 80. rocznicy masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. Patronat honorowy nad biegiem objął Komendant Główny Policji.

Bieg odbędzie się 19 kwietnia 2020 r. w miejscowości Szymonowo, w woj. warmińsko-mazurskim. W dniu zawodów będzie istniała możliwość wysłuchania historii o losach Sybiraków tzw. żywa historia. Dzieci z Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie będą uczestniczyły w przygotowaniach związanych z organizacją biegu oraz będą pomagać w dniu zawodów, dzięki czemu nabędą umiejętności związane z organizacją imprez biegowych. Pieniądze z wpisowego i sponsorów w całości zostaną przeznaczone na rozwój i wyrównanie szans podopiecznych Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie.

Więcej informacji w załączony regulaminie oraz na stronie  https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-pamieci-sybiraka