Policyjny krwiodawca uhonorowany odznaczeniem Ministra Zdrowia

Data publikacji: 09.01.2020

Nadkom. Rafał Madejski, specjalista z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, otrzymał odznakę Ministra Zdrowia "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". To najwyższe odznaczenia dla krwiodawcy. Nasz policjant oddał już blisko 28 litrów krwi. Oddaje ten najcenniejszy dar odkąd skończył 18 lat. Kontynuuje tym samym rodzinną tradycję, ponieważ jego ojciec, emerytowany policjant, również jest honorowym dawcą.

Nadkom. Rafał Madejski oddaje krew odkąd skończył 18 rok życia. Policjantem jest od przeszło 17 lat i obecnie pełni służbę jako specjalista z zakresu traseologii i mechanoskopii w laboratorium kryminalistycznym KWP w Opolu. Swoją postawą kontynuuje rodzinną tradycję. Ojciec naszego policjanta, jest również zasłużonym dawcą krwi oraz emerytowanym policjantem.

Nadkom. Rafał Madejski, za swoją ofiarność na rzecz bliźnich, 8 stycznia 2020 roku, otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wyróżnienie to polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, które ustanowione zostało 22 sierpnia 1997 i jest nadawane od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz.

Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.