Nowi policjanci w wielkopolskiej Policji

Data publikacji: 07.01.2020

Uroczyste ślubowanie 72 nowo przyjętych funkcjonariuszy odbyło się dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Rekruci najpierw odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, a potem rozpoczną służbę w jednostkach Policji na terenie całej Wielkopolski.

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 7 stycznia br. o godz. 12.30 odbyło się uroczyste ślubowanie policjantek i policjantów rozpoczynających służbę w wielkopolskiej Policji. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który jako pierwszy powitał ślubujących, ich najbliższych oraz zaproszonych gości. Wśród obecnych podczas uroczystej zbiórki byli obecni: Wojewoda Wielkopolski – Łukasz Mikołajczak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Roman Kuster, Przewodniczący NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego – podinsp. Andrzej Szary, ks. Stefan Komorowski – Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz komendanci miejscy i powiatowi.

W obecności zgromadzonych głośno zabrzmiały słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka w swoim wystąpieniu życzył policjantkom i policjantom powodzenia podczas czekających ich w najbliższym czasie egzaminów  oraz  - w przyszłości - satysfakcji ze służby, która jest wyrazem troski o drugiego człowieka. Komendant zwrócił się także do członków rodzin młodych policjantów podkreślając, że nie można dobrze wykonywać obowiązków funkcjonariusza bez zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych.

Podczas uroczystej zbiórki insp. Piotr Mąka wręczył medal okolicznościowy z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Nowi mundurowi po kilkumiesięcznym przeszkoleniu dołączą do swoich kolegów i koleżanek w jednostkach Policji na terenie całej Wielkopolski, by wesprzeć ich w trudnej, ale satysfakcjonującej służbie.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na gratulacje i wspólne, pamiątkowe zdjęcia.

(KWP w Poznaniu/js)