Świąteczne działania charytatywne policjantów XXX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji: 31.12.2019

W ramach „Christmas Charity Event”, czyli kiermaszu potraw świątecznych organizowanego corocznie w kwaterze głównej Misji EULEX Kosowo, nie zabrakło stoiska Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. Grupa policjantów - kucharzy pod kierunkiem mł. asp. Radosława Filipowicza (KSP) przygotowała m.in. pierogi, bigos, pierniki, żurek i barszcz. Wraz z przedstawicielami innych kontyngentów narodowych biorących udział w misji zebrano ok. 5.000 EURO, które zostały przekazane na rzecz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Kosowie.

Ponadto jeszcze przed świętami policjanci XXX rotacji JSPP w Kosowie wybrali organizację i osoby, na rzecz których zbierano w jednostce dobrowolne datki finansowe. Zebrano łącznie kwotę 7.995 EURO, którą rozdzielono pomiędzy poszczególnych beneficjentów. Policjanci jednostki, będący w Polsce w ramach przedświątecznej tury urlopowej, odwiedzili poszczególne osoby i przedstawicieli fundacji przekazując zebrane przez siebie środki. Pomoc finansową przekazano Marysi, Filipowi, Aleksandrowi, Ani oraz Fundacji „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci”.

W okresie świątecznym policjanci XXX rotacji JSPP nie zapomnieli również o dzieciach z Kosowa. Z przywiezionych z Polski maskotek oraz słodyczy zrobiono czterdzieści paczek świątecznych, które zostały przekazane maluchom uczęszczającym do trzech przedszkoli w rejonie miejscowości Strpce na południu Kosowa.

(BMWP KGP)