Porozumienie z Państwową Strażą Pożarną

Data publikacji: 30.12.2019

30 grudnia 2019 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyło się spotkanie Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, podczas którego podpisano porozumienie w sprawie współdziałania Policji i PSP.

Podstawowym celem obszernego porozumienia jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie wykonywania zadań przez obie formacje. Jest ono wyrazem woli ścisłej współpracy w zakresie kompetencji obu służb, które będą organizowały i prowadziły przedsięwzięcia służące ochronie życia i zdrowia ludzi oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Komendanci przekazali sobie wzajemnie, a także podległym funkcjonariuszom i pracownikom, życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2020.

W trakcie spotkania komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk z rąk komendanta głównego PSP bryg. mgr. Andrzeja Bartkowiaka otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(KG PSP / zdj. Piotr Maciejczak "Policja 997")