Policjanci z grupy SPEED. Skuteczni i docenieni

Data publikacji: 18.12.2019

Mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych i rannych – tak wygląda wstępne podsumowanie mijającego roku na drogach Warmii i Mazur. Wyjątkowego, ponieważ od tego roku trasy regionu kontrolują wykwalifikowani policjanci z grupy do zadań specjalnych – policyjnej Grupy SPEED. Efektywną pracę tych funkcjonariuszy zauważyli, docenili i nagrodzili podczas odprawy służbowej ich przełożeni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Nadmierna prędkość to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Wynika to nie tylko z policyjnych statystyk, ale i z obserwacji użytkowników dróg. W reakcji na zagrożenie, jakie niosą ze sobą lubiący zbyt szybką jazdę kierowcy, od lipca 2019 roku na obszarze Warmii i Mazur działa policyjna Grupa SPEED. Ma ona na celu przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Doświadczeni policjanci Grupy SPEED mają zwracać uwagę i reagować na karygodne zachowania kierowców i być wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości.

Policjanci zespołu „SPEED” działają na terenie całego garnizonu warmińsko-mazurskiego, wykorzystując przede wszystkim radiowozy nieoznakowane. Jednak „piraci drogowi” mogą również zostać przez nich zatrzymani i ukarani w trakcie pomiarów statycznych, prowadzonych za pomocą mierników prędkości z wizualizacją.

Praca tych policjantów oraz jej efekty zostały dostrzeżone i omówione podczas odprawy służbowej kadry kierowniczej z garnizonu warmińsko-mazurskiego, odpowiedzialnej za nadzór nad wydziałami/komórkami ds. ruchu drogowego. Podczas odprawy mł. insp. Mariusz Tański Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie podsumował minione 11 miesięcy 2019 roku w odniesieniu do zdarzeń w ruchu drogowym w regionie oraz efektów pracy policjantów drogówki.

 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej
 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej
 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej
 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej
 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej
 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego na terenie Warmii i Mazur odnotowaliśmy mniej wypadków (1190 w 2018 r. i 1059 w 2019 r.), mniej ofiar śmiertelnych (131 w 2018 r. i 97 w 2019 r.) i mniej rannych (1400 w 2018 r. i 1302 w 2019 r.).

Dotychczas w trakcie prowadzonych kontroli policjanci zatrzymali także 3641 nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, czyli potencjalnych sprawców wypadków i drogowych zabójców.

Policjanci z Grupy SPEED od początku jej funkcjonowania na Warmii i Mazurach przeprowadzili 6200 kontroli pojazdów, ujawniając ponad 5600 wykroczeń. Prawie 3700 z nich dotyczyło przekroczeń dozwolonej prędkości. Zatrzymali kierowcom 118 praw jazdy, z czego 100 przypadków dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

Nadzorujący pracę policjantów z pionu prewencji na Warmii i Mazurach I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Arkadiusz Sylwestrzak podczas odprawy służbowej docenił i nagrodził służbę wyróżniających się policjantów z Grupy SPEED.

 

 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej
 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej
 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej

 

 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej
 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej
 • Policjanci podczas odprawy służbowej
  Policjanci podczas odprawy służbowej

 

W skład grupy wchodzą policjanci z komórek właściwych do spraw ruchu drogowego z jednostek terenowych garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, posiadających przeszkolenie specjalistyczne w zakresie stosowania przyrządów kontrolno - pomiarowych i mający odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie.

(tm)