Delegacja polskiej Policji ze świąteczną wizytą w Polskim Kontyngencie Policyjnym w Kosowie

Data publikacji: 17.12.2019

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha przewodniczył delegacji Policji podczas wizytacji Polskiego Kontyngentu Policyjnego działającego w ramach misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX w Kosowie. Spotkanie było okazją do złożenia świątecznych i noworocznych życzeń oraz podziękowań policjantom za służbę pełnioną w ramach misji zagranicznej.

Tegoroczna wizyta nadinsp. Kamila Brachy stanowiła okazję do omówienia realizowanych przez jednostkę zadań, podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć oraz przeglądu sprzętu i pojazdów używanych w trakcie służby.

Delegaci – wśród których znaleźli się także insp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, insp. Anna Rosół, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz insp. Paulina Filipowiak, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Policji KGP – wzięli udział w corocznym, tradycyjnym spotkaniu opłatkowym na terenie bazy w Mitrowicy. Korzystając z tej okazji Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował policjantom za służbę pełnioną z dala od domu, podkreślił znaczenie realizowanej przez polski Kontyngent misji, a także złożył funkcjonariuszom oraz ich rodzinom życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Polski Kontyngent Policyjny stacjonuje w Kosowie od 2000 roku. Początkowo z ramienia ONZ, a obecnie pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach misji w zakresie praworządności EULEX, polscy funkcjonariusze we współpracy z siłami policyjnymi państw Europy czuwają nad zapewnieniem bezpieczeństwa regionu. Polska Policja jest aktywnie zaangażowana w misję EULEX Kosovo, czego wyrazem jest najliczniejsza reprezentacja osobowa, na którą składa się 95 policjantów oraz 7 ekspertów policyjnych pełniących służbę w strukturach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP). Aktualnie na terenie Kosowa służbę pełni XXX rotacja JSPP, która jest jedyną tego typu formacją w misjach organizowanych pod egidą Unii Europejskiej.

(BMWP KGP)