ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z RODZINAMI POLEGŁYCH POLICJANTÓW

Data publikacji: 12.12.2019

Jak co roku członkowie i podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach spotkali się na wspólnej Wigilii. W uroczystości wziął udział I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski. Były życzenia, łamanie się opłatkiem oraz Święty Mikołaj i prezenty.

Dziś, członkowie i podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach po raz kolejny spotkali się na wspólnej Wigilii. Tegoroczną uroczystość rozpoczął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski, życząc zgromadzonym, aby Święta Bożego Narodzenia były nie tylko czasem spokoju, ale i nadziei. Następnie głos zabrała Prezes Zarządu Fundacji młodszy inspektor w stanie spoczynku Irena Zając, która dołączyła się do życzeń, podsumowując ostatni rok działania Fundacji oraz wspominając wcześniejsze spotkania wigilijne.

W dalszej części spotkania, w obecności Świetnego Mikołaja, uczestnicy otrzymali prezenty i upominki. Na zakończenie oficjalnej części uczestnicy spotkania łamali się wigilijnym opłatkiem, życząc sobie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a także szczęśliwego Nowego Roku.

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić osieroconej rodzinie utrzymanie. Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same.

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, zachęcamy Państwa do  przekazywania 1%  podatku na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, KRS 0000101309. Serdecznie dziękujemy za każdą formę wspierania tej działalności.